Kirkeordning, den ved lov eller hevd fastsatte ordning for kirkens administrasjon. Den norske kirkes ordning er fastsatt i lov om Den norske kirke av 7. juni 1996 (kirkeloven), se Kirken, Den norske kirke.