KA, opprettet 1990, medlemsorganisasjon for arbeidsgivere i Den norske kirke, menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd og en del kirkelige institusjoner. Øverste myndighet er Landsrådet.