Religion og filosofi

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 9 kategorier:

  1. Filosofiens fagdisipliner
  2. Filosofiens historie
  3. Historiske religioner
  4. Idéhistorie
  5. Lokale religioner
  6. Moderne religioner og livssyn
  7. Religion i ulike land
  8. Religionsvitenskap
  9. Verdensreligioner