Det norske lutherske Indremisjonsselskap

Artikkelstart

Det norske lutherske Indremisjonsselskap var en indremisjonsorganisasjon innenfor Den norske kirke, stiftet 1868 som Den Norske Lutherstiftelse. I 1891 ble navnet endret til Det norske lutherske Indremisjonsselskap. Fra 2001 ble organisasjonen slått sammen med Den norske Santalmisjon til en ny felles organisasjon med navnet Normisjon.

Historikk

Den Norske Lutherstiftelse var fra starten av en samarbeidskomité for lokale indremisjonsforeninger. Styret var en selvsupplerende komité under ledelse av professor Gisle Johnson. Målet var å fremme kristelig opplysning og liv, særlig ved spredning av kristelig litteratur. I 1870-årene antok stiftelsens virksomhet store dimensjoner, med kolportører (bibelbud) som utbredte skrifter og på eget initiativ opptrådte som legpredikanter. Ledelsen i Kristiania ville ikke legalisere legmannsforkynnelsen, men tolererte den i kraft av det såkalte «nødsprinsipp».

I 1891 ble Lutherstiftelsen omorganisert og kalt Det norske lutherske Indremissionsselskab. Den ga ut tidsskriftet For Fattig og Rik.

Selskapet var preget av teologisk konservatisme og en vekkelsesfromhet som tok opp i seg oppdragelseskristendommens prinsipper. En kraftig vekstperiode opplevde Indremisjonsselskapet fra 1920-årene under ledelse av J. M. Wisløff og Ole Hallesby. Det ble satset ikke bare på forkynnelse gjennom emissærer, men i høy grad også på kristen pedagogisk påvirkning gjennom egne skoler en rekke steder i landet. Selskapet hadde på det meste over 950 lokale foreninger, og abonnementstallet for indremisjonsbladet For Fattig og Rik var oppe i 55000. Etter andre verdenskrig begynte nedgangen. Fra 1950 til 1960 gikk selskapets inntekter ned med nesten 40 prosent. Det ble etter hvert vanskelig å holde liv i de mange bedehusene, og tallet på indremisjonsforeninger gikk tilbake gjennom hele etterkrigstiden.

Fusjonen med Santalmisjonen i 2001 hadde til hensikt å samle ressurser og skape en sterkere enhet som bedre var i stand til å møte framtiden. Indremisjonsforeningene fikk da et utvidet perspektiv ved å inkludere ytremisjon.

Generalsekretærer

 • J. M. Wisløff 1912–44.
 • H. E. Wisløff 1945–54
 • Torvald Øberg 1954–66
 • Håkon E. Andersen 1966–75
 • G. Prestegård 1975–87
 • Anfin Skaaheim 1987-2000

Formenn

 • O. K. Hallesby 1923–56
 • F. Wisløff 1956–68
 • T. S. With 1968–77
 • O. Evenshaug 1977–83
 • Tor-Odd Berntsen 1983–92
 • Eivind Osnes 1992–2000

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Løsnesløkken, Åge & Kurt Hjemdal: På ditt ord : Indremisjonsselskapets historie 1868-1993, 1993, isbn 82-531-4267-6, Finn boken
 • Rudvin, Ola: Indremisjonsselskapets historie, 1967-70, 2 b.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg