Bispedømmemøter, møter som kalles sammen av bispedømmerådet (vanligvis hvert annet år) og har utsendinger fra de enkelte menigheter. De tar opp til drøftelse spørsmål som angår kirkelivet innen bispedømmet og landskirken. Møtene er uoffisielle, og er et ledd i den såkalte frivillige kirkeordning.