Såmannssøndagen, 8. søndag før påske, før 1977 kalt seksagesima. I kirken er dagens tekst lignelsen om såmannen (Luk 8,4–15).