Kirketjener, stilling i Den norske kirke, bl.a. med ansvar for vaktmesterfunksjoner i forbindelse med kirkehus og kirkeanlegg, samt praktiske gjøremål i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Det kirkelige fellesråd tilsetter kirketjenerne som lønnes ved kommunale tilskudd.