Det Norske Bibelselskap

Artikkelstart

Det Norske Bibelselskap er en norsk organisasjon som arbeider for å fremme bruk av Bibelen gjennom oversettelse, produksjon og distribusjon av Bibelen og deler av den i Norge og i andre land der det drives misjon.

Historikk

Bibelselskapet er den eldste norske felleskirkelige organisasjonen. Organisasjonens tilblivelseshistorie er knyttet til unionsforhandlingene mellom Norge og Sverige høsten 1814. Den svenske grev Mathias Rosenblad stod sentralt i forhandlingene, men arbeidet også iherdig for bibelsaken og vant ved det mange i geistligheten. Det ble etablert kontakt med det britiske bibelselskapet, The British and Foreign Bible Society, og da Det Norske Bibelselskap ble stiftet 26. mai 1816 var det som et datterselskap av det britiske. Av sentrale norske aktører bak dannelsen må nevnes prost Niels Hertzberg i Hardanger, biskop Johan Nordahl Brun i Bergen, biskop Frederik Julius Bech i Christiania og teologiprofessor Svend B. Hersleb. Bibelselskapet var nært knyttet til kirken, og helt fra starten var biskopen i Christiana leder av selskapets styre.

Det var stor mangel på Bibler i Norge. I deler av landet hadde i gjennomsnitt hver fjerde husstand en Bibel. En undersøkelse gjort av Kirkedepartementet i 1817 viste at skolene og lærerne i halvparten av prestegjeldene manglet Bibel. Bibelsaken var viktig også for norsk nasjonsbygging. Bibelen på folkespråket bidro til nasjonal identitet, selv om den første bibelutgaven som Bibelselskapet ga ut i 1854 var på dansk.

Bibeloversettelse

Det var først i 1904 at det kom en bibeloversettelse som brøt med det danske språket. Ny oversettelse kom i 1930, og etter et omfattende arbeid ble hele Bibelen utgitt i en språklig modernisert utgave i 1978. I 1899 forelå Det nye testamente på nynorsk, og i 1921 ble hele Bibelen utgitt på nynorsk, men dette var ikke i regi av Bibelselskapet. I 1938 kom det en nynorskutgave som Bibelselskapet var ansvarlig for. I 1978 kom neste bibeloversettelse på nynorsk, samtidig med bokmålsutgaven.

I 2011 kom det en ny bibeloversettelse. Bibel 2011 ble lansert 19. oktober 2011, og det første året ble det solgt nesten 80 000 eksemplarer. Bibelselskapet brukte 35,5 millioner kroner gjennom elleve år på utgivelsen av en ny bibeloversettelse.

I samarbeid med Det Svenske Bibelselskapet ble Det nye testamente utgitt på lulesamisk i 2003. I 2019 kom hele Bibelen ut på nordsamisk. Første gang hele Bibelen kom i nordsamisk oversettelse, var i 1895.

Virke i dag

Organisasjonen samarbeider med norske kirkesamfunn, med organisasjoner som driver misjon, og gjennom De Forente Bibelselskaper med tilsvarende virksomhet i cirka 200 land på alle kontinenter. Bibelselskapets øverste organer er representantskapet og styret, som gir alle norske kristne trossamfunn og landsomfattende kristne organisasjoner medansvar for bibelarbeidet. Det er bibelselskapskomiteer for områder som svarer til bispedømmer i Den norske kirke, og i hver menighet utpekes en bibelkontakt. Siden 1992 driver Bibelselskapet Kristen Filmtjeneste. I 2011 gikk Verbum forlag inn i Bibelselskapet. Bibelselskapet gir ut meldingsbladet Nytt om Bibelen.

Generalsekretær i Det Norske Bibelselskap er Paul Erik Wirgenes (2018).

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Bibelen i Norge. Oslo: Det Norske Bibelselskap, 1991. Finn boken
  • Holter, Åge: Det norske bibelselskap gjennom 150 år, b. 1: 1816 – 1904, 1966, Finn boken
  • Kullerud, Dag: Bibelen. Boken som formet vår kultur. Oslo: Verbum, 2016. Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg