Norges kirkelige landslag, norsk organisasjon, stiftet 1921, med professor Karl Vold som første formann. Laget skulle virke for kristendommens stilling og for folkekirkens selvstendiggjørelse overfor staten. Oppløst 1962.