Innsamling av pengegaver til kirkelig arbeid eller et veldedig formål under gudstjeneste eller møte i kirkelig regi. Kollekt brukes også om det innsamlede pengebeløp.