Kirkekommisjon, tidligere betegnelse på offentlig nedsatte komiteer for forberedelse av kirkelige saker. Den første kirkekommisjon i Norge arbeidet 1859–68 med spørsmål om ekteskapslovgivning, skriftemål, konfirmasjon m.m.; biskop J. L. Arup var formann. 1908–11 arbeidet en kirkekommisjon med sogneprest Thv. Klaveness som formann med kirkelige forfatningsspørsmål. En kirkeordningsnemnd med biskop E. Berggrav som formann kom 1948 med en innstilling som la grunnlag for lov av 29. april 1953 om Den norske kirkes ordning. Et offentlig utvalg la frem utredning om et skille mellom stat og kirke i 1975, og et kirkelovutvalg la i 1989 frem en innstilling om ordningen for Den norske kirke. Denne danner bakgrunn for gjeldende kirkelov, lov av 7. juni 1996 om Den norske kirke.