Kirkebønn, en lengre bønn med forbilder fra den eldste kirke, bedt i Den norske kirkes høymesse siden reformasjonen. Fast formulert i 1887, flyttet fra prekestolen til alteret i 1920. Fra 1977 kalles kirkebønnen for forbønn, og gir anledning til forbønn for aktuelle emner, både private og offentlige spørsmål på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå. Forbønnen avsluttes med Fadervår.