Pasjonstid, tid til minne om Jesu lidelse og død, egentlig de to siste ukene i fastetiden fra pasjonssøndagen til og med påskeaften, i Den norske kirke betegnelse for hele fastetiden.