Kallsbok, protokoll som føres ved de enkelte presteembeter med opplysninger om embetet, eventuell embetsgård, embetsdistriktet, fordelingen av gudstjenestene mellom de enkelte kirker og kapeller og de personer som har vært prester i vedkommende prestegjeld.