Instrument, middel, redskap i alminnelighet; redskap til et bestemt formål, f.eks. til å frembringe musikk (musikkinstrument), til å måle med eller til å vise tilstanden hos noe, ofte sammensatt og fint bygd for å kunne virke med stor nøyaktighet.