Tropisk lavtrykk

Tropisk lavtrykk. En orkans oppbygning og indre bevegelse. A) Nedsynkning. B) Sirkulasjon. C) Oppstigning. Den vertikale målestokken er overdrevet.

Av /Store norske leksikon ※.

Et tropisk lavtrykk eller en orkan er en enorm virvel av skyer, som roterer omkring et rolig og gjerne skyfritt sentrum, stormens øye. Vi ser orkanen Rita i Mexicogolfen fotografert fra satellitt 23. september 2005.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Tropisk lavtrykk er lavtrykk med sterk vind som opptrer særlig i tropiske og subtropiske områder. Tropiske lavtrykk kalles også tropiske sykloner.

Faktaboks

Uttale
trˈopisk lavtrykk
Også kjent som
orkan, syklon, taifun

Etter internasjonal overenskomst benyttes følgende presise betegnelser:

  • tropisk lavtrykk med vind opp til 17 meter/sekund
  • tropisk storm 17–33 meter/sekund
  • tropisk orkan eller tyfon over 33 meter/sekund

Betegnelsen orkan (hurricane) brukes særlig i amerikanske farvann, tyfon eller taifun i det vestlige Stillehavet, og syklon i Indiske hav.

Ofte brukes tropisk lavtrykk som samlebetegnelse på alle kategoriene.

Tropisk lavtrykk – Kart

Tropisk lavtrykk. Områdene på jordkloden som er mest utsatt for tropiske lavtrykk. Betegnelsen varierer med verdensdel, og er markert med farge.

Av /Store norske leksikon ※.

Styrke

Det har vært målt hastigheter på ca. 90 meter per sekund (ca. 320 kilometer i timen). Vinden er sterkest på lavtrykkets høyre side i forhold til bevegelsesretningen, der en komponent av forflytningshastigheten forsterker sirkulasjonsbevegelsen.

Dannelse, utvikling

Et relativt svakt tropisk lavtrykk kan i løpet av få dager utvikle seg til et uvær med vindhastighet av orkans styrke. Dette skjer alltid over hav der sjøtemperaturen er meget høy, over ca. 27 °C.

Tropiske lavtrykk dannes i det ekvatoriale stillebeltet, men fordi jordrotasjonen (corioliskraften) er med i dannelsen av tropiske lavttrykk, så vil tropiske lavtrykk sjelden dannes nærmere enn 5 grader fra ekvator. Hovedtyngden dannes mellom 10 og 20 grader nord eller sør for ekvator. I disse områdene finner vi oftest varmt hav på ettersommeren og høsten, og dette er orkansesongen. I Karibien finner vi hovedtyngden av de tropiske lavtrykkene fra juli til og med oktober.

Størrelse

Nydannede, noenlunde kraftige lavtrykk har liten utstrekning (for eksempel 100 kilometer) og forflytter seg langsomt, oftest mot vest. Fullt utviklet kan lavtrykket ha diameter på 300–500 kilometer. Over den vestlige del av verdenshavene bøyer de oftest av mot høyere breddegrader, for så å fortsette mot øst i vestavindsbeltet med større forflytningshastighet og mindre intensitet. Svekkede rester av tropiske lavtrykk når innimellom norskekysten.

Utvikling

Energikilden for kraftige tropiske lavtrykk er kondensasjonsvarme som frigjøres ved fortetning av vanndamp. Tilførsel av meget fuktig luft, som ved oppstigning i orkanområdet, er nødvendig. Kondensering av den fuktige lufta gir kraftig nedbør. Lavtrykkene svekkes over kjøligere hav eller land. Karakteristisk for tropiske orkaner er det sylinderformede midtpartiet, øyet, der fallende luftmasser gir forbigående vindstille og skyfritt vær.

Virkning

Orkanen Harvey 2017
Orkanen Harvey brakte med seg voldsomme nedbørmengder til Texas i august 2017.
Orkanen Harvey 2017
Lisens: CC BY SA 3.0

Det kan bli enorme skader og tap av menneskeliv når et tropisk lavtrykk raser inn over lave øyer eller lave kystområder. Skadene voldes både av vinden og av stormflo fra sjøen som slår innover land. De største orkankatastrofer i nyere tid har funnet sted i kystområdet i Bangladesh, der stormflo har druknet flere hundretusen mennesker.

Katrina (2005) ansees som den mest skadelige orkanen i atlanterhavsområdet i de senere år. Den raserte byen New Orleans og tok cirka 1800 liv.

Varsling

Varslingen av tropiske lavtrykk er vesentlig forbedret på 2000-tallet. De viktigste faktorene er bruk av meteorologiske satellitter som uavbrutt overvåker havet, gode stormvarslingsmodeller og effektiv overvåkning fra flere stormvarslingssentre.

I varsling av tropiske lavtrykk brukes også rekognoseringsfly, dropsonder og radarstasjoner til å nøyaktig bestemme posisjon, fart og utstrekning av de tropiske lavtrykkene.

Effektiv spredning av varsler, evakueringsplaner og informasjon til befolkningen har også hatt mye å si for å begrense skadevirkningene.

Navn

Orkaner i det nordamerikanske området gis personnavn i alfabetisk rekkefølge, fra A hvert år.

Saffir–Simpson-skalaen

Klassifisering av tropiske lavtrykk (orkaner, sykloner, tyfoner/taifuner).

Kategori Type Typisk atmosfæretrykk (hPa) Vind (m/s) Vind (km/h)
TD Tropisk lavtrykk <17,5 <63
TS Tropisk storm 17,5–32,4 63–117
1 Tropisk orkan >980 32,5–42,4 117–153
2 Tropisk orkan 980–965 42,5–49,9 153–176
3 Tropisk orkan 965–945 50,0–57,9 176–208
4 Tropisk orkan 945–920 58,0–68,9 208–245
5 Tropisk orkan <920 >69,0 >245

TD er forkortelse for engelsk tropical depression (tropisk lavtrykk) og TS er forkortelse for engelsk tropical storm (tropisk storm).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Anders Doksæter Sivle

Beklager sent svar!
Forkortelsene står for tropical depressions (TD) og tropical storms (TS)
Hilsen Anders

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg