Opposisjonell, som hører til motpartiet; som gjør innvendinger, som (ofte) opponerer.