Prekolumbisk kunst, kunst utført av urbefolkningen i Amerika før Columbus' tid (1492). Se de ulike land i Mellom- og Sør-Amerika (særlig Mexico og Peru) samt aztek, Chimú, maya, moche, Tiahuanaco, nazca og inka, dessuten illustrasjoner under indianere.