Jorden deles av ekvatorplanet i den nordlige og sørlige halvkule. Den østlige og vestlige halvkule blir delt av nullmeridianen gjennom Greenwich.