Nobelprisen

Prisutdeling i Stockholm 2016

Alexander Mahmoud/Nobel Media. Gjengitt med tillatelse

Nobelprisen, fellesbetegnelse på fem priser innstiftet ved testament av den svenske oppfinneren og industrimannen Alfred Nobel. Prisene er utdelt siden 1901. Prisbeløpet har vært 10 millioner svenske kroner siden 2001.

De fem prisene gis innenfor fysikk, kjemi, fysiologi eller medisin, litteratur (til den som «innenfor litteraturen har produsert det mest utmerkede i idealistisk retning») og fredsarbeid (til den som «har virket mest eller best for brorskap mellom folkene og avskaffelse eller forminskelse av stående hærer og istandbringelse og utbredelse av fredskongresser»). Samtidig med Nobelprisene utdeles også Nobels minnepris i økonomi som ble innstiftet 1968 av Sveriges Riksbank.

Prisene for fysikk og kjemi utdeles av Kungliga Vetenskapsakademien, for fysiologi eller medisin av Karolinska institutet og for litteratur av Svenska Akademien.

Nobels fredspris utdeles i Oslo av Den norske Nobelkomite.

Bestemmelsene om prisene finnes i Nobels testament av 1895. Nobel bestemte at hans formue – ca. 30 millioner svenske kroner etter at private arvelodder var utredet – skulle anvendes til et fond hvis renter skulle utdeles «som prisbelønning til dem som i det forløpne år har gjort menneskeheten den største nytte». Uttrykket «i det forløpne år» er senere blitt tolket slik at tildelingene skulle sikte på de nyeste resultater på de områder stiftelsen omfatter.

For å komme i betraktning kreves det at man er foreslått i en begrunnet skrivelse av en person som har rett til å foreslå. Slik forslagsrett har blant annet tidligere prisvinnere.

Til å forvalte fondets midler er det opprettet en egen stiftelse, Nobelstiftelsen. Til fremme av de formål som er omhandlet i Nobels testament, har institusjonene som deler ut prisen, adgang til å opprette vitenskapelige anstalter som kalles Nobelinstitutter.

Prisen utdeles på Nobels dødsdag 10. desember. Prisvinnerne overrekkes da prisen sammen med diplom og gullmedalje, som for fredsprisens vedkommende er tegnet av Gustav Vigeland.

Fondets renter deles i fem like store deler, men et prisbeløp kan deles på to arbeider. Mottakerne holder et offentlig foredrag, Conférence Nobel, med utgangspunkt i det prisbelønte arbeidet.

År Prisvinner Pris
1903 Bjørnstjerne Bjørnson Litteratur
1920 Knut Hamsun Litteratur
1921 Christian Lous Lange (sm.m. Hjalmar Branting, Sverige) Fredsprisen
1922 Fridtjof Nansen Fredsprisen
1928 Sigrid Undset Litteratur
1969 Odd Hassel (sm.m. Derek Barton, Storbritannia) Kjemi
1969 Ragnar Frisch (sm.m. Jan Tinbergen, Nederland) Minneprisen i økonomi
1973 Ivar Giæver Fysikk
1989 Trygve Haavelmo Minneprisen i økonomi
2004 Finn E. Kydland Minneprisen i økonomi
2014 May-Britt og Edvard Moser Medisin

For en fullstendig oversikt over prisvinnere, se nedenfor

År Prisvinner
1986 Ernst Ruska, Vest-Tyskland, Gerd Binnig, Vest-Tyskland og Heinrich Rohrer, Sveits
1987 Johannes Georg Bednorz, Vest-Tyskland og Karl Alex Müller, Sveits.
1988 Leon M. Lederman, Melvin Schwartz og Jack Steinberger, USA
1989 Norman Foster Ramsey, USA, Hans Georg Dehmelt, USA og Wolfgang Paul, Vest-Tyskland
1990 Jerome Isaac Friedman, USA, Henry Way Kendall, USA og Richard E. Taylor, Canada
1991 Pierre-Gilles de Gennes, Frankrike
1992 Georges Charpak, Frankrike
1993 Russell A. Hulse og Joseph Hooton Taylor Jr., USA
1994 Bertram N. Brockhouse, Canada og Clifford G. Shull, USA
1995 Martin L. Perl og Frederick Reines, USA
1996 David M. Lee, Douglas D. Osheroff og Robert C. Richardson, USA
1997 Steven Chu, USA, Claude Cohen-Tannoujdji, Frankrike og William D. Phillips, USA
1998 Robert B. Laughlin, Horst L. Störmer og Daniel C. Tsui, USA
1999 Gerardus 't Hooft og Martinus J. G. Veltman, Nederland
2000 Zhores I. Alferov, Russland, Herbert Kroemer, Tyskland/USA og Jack S. Kilby, USA
2001 Eric A. Cornell, USA, Carl E. Wieman, USA og Wolfgang Ketterle, Tyskland
2002 Raymond Davis jr., USA, Masatoshi Koshiba, Japan og Riccardo Giacconi, USA
2003 Aleksej A. Abrikosov, USA, Vitaly L. Ginzburg, Russland og Anthony J. Leggett, Storbritannia
2004 David Gross, Frank Wilczek og David Politzer, USA
2005 Roy J. Glauber, USA, John L. Hall, USA og Theodor W. Hänsch, Tyskland
2006 John C. Mather og George F. Smoot, USA
2007 Albert Fert, Frankrike og Peter A. Grünberg, Tyskland
2008 Yoichiro Nambu, USA, Makoto Kobayashi, Japan, Toshihide Maskawa, Japan
2009 Charles Kuen Kao, USA/Storbritannia, George Elwood Smith, USA og Willard Sterling Boyle, USA/Canada
2010 Andrej Geim og Konstantin Novoselov, USA
2011 Saul Perlmutter, USA, Brian P. Schmidt, Australia, og Adam G. Riess, USA
2012 Serge Haroche, Frankrike og David J. Wineland, USA
2013 François Englert, Belgia, og Peter Higgs, Storbritannia
2014 Isamu Akasaki, Japan, Hiroshi Amano, Japan og Shuji Nakamura, Japan/USA
2015 Takaaki Kajita, Japan og Arthur B. McDonald, Canada
2016 David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane og J. Michael Kosterlitz, Storbritannia.
2017 Rainer Weiss, Tyskland; Barry C. Barish, USA; og Kip S. Thorne, USA.
2018 Arthur Ashkin, USA, Gérard Mourou, Frankrike og Donna Strickland, Canada.
År Prisvinner
1986 Dudley R. Herschbach, USA, Yuan Tseh Lee, Taiwan og John Charles Polanyi, Canada
1987 Donald J. Cram, USA, Jean-Marie P. Lehn, Frankrike og Charles J. Pedersen, USA
1988 Johann Deisenhofer, Robert Huber og Hartmut Michel, Vest-Tyskland
1989 Sidney Altman og Thomas R. Cech, USA
1990 Elias James Corey, USA
1991 Richard R. Ernst, Sveits
1992 Rudolph A. Marcus, USA
1993 Kary B. Mullis, USA og Michael Smith, Canada
1994 George Andrew Olah, USA
1995 Paul Josef Crutzen, Nederland, Mario J. Molina og Frank Sherwood F. Rowland, USA
1996 Harold W. Kroto, Storbritannia, Robert F. Curl Jr., USA og Richard E. Smalley, USA
1997 Jens C. Skou, Danmark, Paul D. Boyer, USA og John E. Walker, USA
1998 Walter Kohn, USA og John A. Pople, Storbritannia
1999 Ahmed H. Zewail, USA
2000 Alan J. Heeger, USA, Alan G. MacDiarmid, USA og Hideki Shirakawa, Japan
2001 William S. Knowles, USA, K. Barry Sharpless, USA og Ryoji Noyori, Japan
2002 John B. Fenn, USA, Koichi Tanaka, Japan og Kurt Wütrich, Sveits
2003 Peter Agre og Roderick MacKinnon, USA
2004 Aaron Ciechanover, Israel, Avram Hershko, Israel og Irwin Rose, USA
2005 Yves Chauvin, Frankrike, Robert H. Grubbs, USA og Richard R. Schrock, USA
2006 Roger D. Kornberg, USA
2007 Gerhard Ertl, Tyskland
2008 Osamu Shimomura, Japan, Martin Chalfie, USA, Roger Tsien, USA
2009 Venkatraman Ramakrishnan, USA, Thomas Arthur Steitz, USA og Ada E. Yonath, Israel
2010 Richard F. Heck og Ei-Ichi Negishi, USA, Akira Suzuki, Japan
2011 Dan Shechtman, Israel
2012 Brian Kobilka og Robert Lefkowitz, USA
2013 Martin Karplus USA/Østerrike, Michael Levitt USA/Israel og Arieh Warshel USA/Israel
2014 Eric Betzig, USA, Stefan W. Hell, Tyskland, og William E. Moerner, USA
2015 Tomas Lindahl, Sverige, Paul Modrich, USA og Aziz Sancar, USA
2016 Jean-Pierre Sauvage, Frankrike; J. Fraser Stoddart, Storbritannia; og Bernard L. Feiringa, Nederland
2017 Jacques Dubochet, Sveits; Joachim Frank, Tyskland; og Richard Henderson, Storbritannia.
2018 Frances H. Arnold, USA, George P. Smith, USA og Sir Gregory P. Winter, Storbritannia
År Prisvinner
1986 Rita Levi-Montalcini, Italia/USA og Stanley Cohen, USA
1987 Susumu Tonegawa, Japan
1988 James Black, Storbritannia, Gertrude Elion, USA og George Hitchings, USA
1989 J. Michael Bishop og Harold E. Varmus, USA
1990 Joseph E. Murray og E. Donall Thomas, USA
1991 Erwin Neher og Bert Sakmann, Tyskland
1992 Edmond Fischer og Edwin Krebs, USA
1993 Richard J. Roberts og Phillip A. Sharp, USA
1994 Alfred G. Gilman og Phillip A. Sharp, USA
1995 Edward B. Lewis, USA, Christiane Nüsslein-Vollhard, Tyskland og Eric F. Wieschaus, USA
1996 Peter C. Doherty, Australia og Rolf M. Zinkernagel, Sveits
1997 Stanley B. Prusiner, USA
1998 Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro og Ferid Murad, USA
1999 Günter Blobel, Tyskland
2000 Arvid Carlsson, Sverige, Paul Greengard, USA og Eric Kandel, USA
2001 Leland H. Harwell, USA, R. Timothy Hunt, Storbritannia og Paul M. Nurse, Storbritannia
2002 Sydney Brenner, USA, John E. Sulston, Storbritannia og H. Robert Horvitz, USA
2003 Paul C. Lauterbur, USA og Peter Mansfield, Storbritannia
2004 Richard Axel og Linda B. Buck, USA
2005 Barry Marshall, Australia og J. Robin Warren, Australia
2006 Andrew Z. Fire og Craig C. Mello, USA
2007 Mario R. Capecchi, USA, Martin J. Evans, Storbritannia og Oliver Smithies, USA
2008 Harald zur Hausen, Tyskland, Françoise Barré-Sinoussi, Frankrike, og Luc Montagnier, Frankrike
2009 Elizabeth Blackburn, USA, Carol Greider, USA, og Jack Szostak, USA
2010 Robert G. Edwards, Storbritannia
2011 Bruce A. Beutler, USA og Jules A. Hoffmann, Frankrike, og Ralph M. Steinman, USA.
2012 John Gurdon, Storbritannia og Shinaya Yamanka, Japan
2013 James E. Rothman, USA, Thomas C. Südhof, Tyskland, og Randy W. Schekman, USA
2014 John O'Keefe (1/2), USA/Storbritannia og May-Britt Moser og Edvard I. Moser (1/2), Norge
2015 William C. Campbell, Irland, Satoshi Omura, Japan og Youyou Tu, Kina
2016 Yoshinori Ohsumi, Japan
2017 Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash og Michael W. Young, USA
2018 James P. Allison, USA og Tasuku Honjo, Japan
År Prisvinner
1986 James McGill Buchanan, USA
1987 Robert M. Solow, USA
1988 Maurice Allais, Frankrike
1989 Trygve M. Haavelmo, Norge
1990 Harry Max Markowitz, Merton H. Miller og William F. Sharpe, USA
1991 Ronald Harry Coase, Storbritannia
1992 Gary S. Becker, USA
1993 Robert W. Fogel og Douglass C. North, USA
1994 John Harsanyi, John Nash og Reinhard Selten, Tyskland
1995 Robert Emerson Lucas Jr., USA
1996 James A. Mirrlees, Storbritannia og William Vickrey, USA
1997 Robert C. Merton og Myron S. Scholes, USA
1998 Amartya Sen, India
1999 Robert A. Mundell, USA
2000 James J. Heckman og Daniel L. McFadden, USA
2001 George A. Akerlof, Michael Spence og Joseph E. Stiglitz, USA
2002 Daniel Kahneman og Vernon L. Smith, USA
2003 Robert F. Engle, USA og Clive W. J. Granger, Storbritannia
2004 Finn E. Kydland, Norge og Edward C. Prescott, USA
2005 Robert J. Aumann, Israel og Thomas C. Schelling, USA
2006 Edmund S. Phelps, USA
2007 Leonid Hurwicz, Eric Stark Maskin og Roger Bruce Myerson, USA
2008 Paul Krugman, USA
2009 Elinor Ostrom, USA, og Oliver E. Williamson, USA
2010 Peter A. Diamond og Dale T. Mortensen, USA, Christopher Pissarides, Storbritannia
2011 Thomas J. Sargent og Christoper A. Sims, USA
2012 Alvin E. Roth og Lloyd Shapley, USA
2013 Eugene Fama, Lars Peter Hansen og Robert Shiller, USA
2014 Jean Tirole, Frankrike
2015 Angus Deaton, USA
2016 Oliver Hart, USA; og Bengt Holmström, Finland
2017 Richard H. Thaler, USA
2018 William D. Nordhaus, USA og Paul M. Romer, USA
År Prisvinner
1986 Elie Wiesel, USA
1987 Óscar Arias Sánchez, Costa Rica
1988 FN's fredsbevarende styrker
1989 Tenzin Gyatso, 14. Dalai Lama
1990 Mikhail Gorbatsjov, Sovjetunionen
1991 Aung San Suu Kyi, Burma
1992 Rigoberta Menchú Tum, Guatemala
1993 Frederik Willem de Klerk og Nelson Mandela, Sør-Afrika
1994 Yasir Arafat, Palestina, Shimon Peres, Israel og Yitzhak Rabin, Israel
1995 Pugwash Conferences on Science and World Affairs og Joseph Rotblat, Storbritannia
1996 Carlos Felipe Ximenes Belo og José Ramos-Horta, Øst-Timor
1997 International Campaign to Ban Landmines og Jody Williams, USA
1998 John Hume og David Trimble, Nord-Irland
1999 Leger Uten Grenser
2000 Kim Dae Jung, Sør-Korea
2001 FN og Kofi Annan, Ghana
2002 Jimmy Carter, USA
2003 Shirin Ebadi, Iran
2004 Wangari Maathai, Kenya
2005 Det internasjonale atomenergibyrået IAEA og Muhammad al-Baradei, Egypt
2006 Muhammad Yunus og Grameen-banken, Bangladesh
2007 FNs klimapanel (IPCC) og Al Gore, USA
2008 Martti Ahtisaari, Finland
2009 Barack Obama, USA
2010 Liu Xiaobo Kina
2011 Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee, Liberia og Tawakkol Karman, Jemen
2012 Den europeiske union
2013 Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW)
2014 Kailash Satyarthi, India og Malala Yousafzai, Afghanistan
2015 Kvartetten for nasjonal dialog, Tunisia
2016 Juan Manuel Santos, Colombia
2017 Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN)
2018 Denis Mukwege, DR Kongo, og Nadia Murad, Irak
År Prisvinner
1986 Wole Soyinka, Nigeria
1987 Josif Brodskij, USA
1988 Naguib Mahfouz, Egypt
1989 Camilo José Cela, Spania
1990 Octavio Paz, Mexico
1991 Nadine Gordimer, Sør-Afrika
1992 Derek Walcott, St. Lucia
1993 Toni Morrison, USA
1994 Kenzaburo Oe, Japan
1995 Seamus Heaney, Storbritannia
1996 Wislawa Szymborska, Polen
1997 Dario Fo, Italia
1998 José Saramago, Portugal
1999 Günter Grass, Tyskland
2000 Gao Xingjian, Kina/Frankrike
2001 V. S. Naipaul, Trinidad og Tobago
2002 Imre Kertész, Ungarn
2003 John Maxwell Coetzee, Sør-Afrika
2004 Elfriede Jelinek, Østerrike
2005 Harold Pinter, Storbritannia
2006 Orhan Pamuk, Tyrkia
2007 Doris Lessing, Storbritannia
2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio, Frankrike
2009 Herta Müller, Tyskland
2010 Mario Vargas Llosa, Peru
2011 Tomas Tranströmer, Sverige
2012 Mo Yan, Kina
2013 Alice Munro, Canada
2014 Patrick Modiano, Frankrike
2015 Svetlana Aleksievitsj, Hviterussland
2016 Bob Dylan, USA
2017 Kazuo Ishiguro, Storbritannia
2018 Ikke utdelt.
År
1900–1901 Bernhard Getz
1901-1921 Jørgen Løvland
1922–1941 Fredrik Stang
1942–1966 Gunnar Jahn
1967 Nils Langhelle
1968–1979 Aase Lionæs
1979–1982 John Sanness
1982–1990 Egil Aarvik
1991–1999 Francis Sejersted
2000–2002 Gunnar Berge
2003–2008 Ole Danbolt Mjøs
2009–2015 Thorbjørn Jagland
2015– Berit Reiss-Andersen
Utdelt Fysikk Kjemi Fysiologi eller medisin Minneprisen i økonomi Fredsprisen Litteratur
1901 Wilhelm Conrad Röntgen, Tyskland Jacobus van't Hoff, Nederland Emil Adolf von Behring, Tyskland - Henri Dunant, Sveits og Frédéric Passy, Frankrike Sully Prudhomme, Frankrike
1902 Hendrik Antoon Lorentz og Pieter Zeeman, Nederland Emil Hermann Fischer, Tyskland Ronald Ross, Storbritannia - Élie Ducommun og Charles Albert Gobat, Sveits Theodor Mommsen, Tyskland
1903 Antoine Henri Becquerel, Marie Curie og Pierre Curie, Frankrike. Svante August Arrhenius, Sverige Niels R. Finsen, Danmark - William Cremer, Storbritannia Bjørnstjerne Bjørnson, Norge
1904 John William Strutt, Storbritannia. William Ramsay, Storbritannia Ivan P. Pavlov, Russland - Institutt for internasjonal rett, Gent Frédéric Mistral, Frankrike og José Echegaray y Eizaguirre, Spania
1905 Philipp Eduard von Lenard, Tyskland Adolf von Baeyer, Tyskland Robert Koch, Tyskland - Bertha von Suttner, Østerrike Henryk Sienkiewicz, Polen
1906 Joseph John Thomson, Storbritannia Henri Moissan, Frankrike Camillo Golgi, Italia og Santiago Ramón y Cajal, Spania - Theodore Roosevelt, USA Giosuè Carducci, Italia
1907 Albert Abraham Michelson, USA Eduard Buchner, Tyskland Alphonse Laveran, Frankrike - Ernesto Teodoro Moneta, Italia og Louis Renault, Frankrike Rudyard Kipling, Storbritannia
1908 Gabriel Jonas Lippmann, Frankrike Ernest Rutherford, Storbritannia Paul Ehrlich, Tyskland og Ilja I. Metsjnikov, Russland - Klas Pontus Arnoldson, Sverige og Fredrik Bajer, Danmark Rudolph Eucken, Tyskland
1909 Guglielmo Marconi, Italia og Karl Ferdinand Braun, Tyskland Wilhelm Ostwald, Tyskland Emil Theodor Kocher, Sveits - Auguste Beernaert, Belgia og Paul d'Estournelles de Constant, Frankrike Selma Lagerlöf, Sverige
1910 Johannes Diderik van der Waals, Nederland Otto Wallach, Tyskland Albrecht Kossel, Tyskland - Det permanente internasjonale fredsbyrå, Bern Paul von Heyse, Tyskland
1911 Wilhelm Carl Wien, Tyskland Marie Curie, Frankrike Allvar Gullstrand, Sverige - Tobias Asser, Nederland og Alfred Fried, Østerrike Maurice Maeterlinck, Belgia
1912 Nils Gustaf Dalén, Sverige Victor François Auguste Grignard og Paul Sabatier, Frankrike Alexis Carrel, Frankrike - Elihu Root, USA Gerhart Hauptmann, Tyskland
1913 Heike Kamerlingh-Onnes, Nederland Alfred Werner, Sveits Charles Richet, Frankrike - Henri La Fontaine, Belgia Rabindranath Tagore, India
1914 Max von Laue, Tyskland Theodore Richards, USA Robert Bárány, Østerrike. - - -
1915 William Henry Bragg og William Lawrence Bragg, Storbritannia Richard Martin Willstätter, Tyskland - - - Romain Rolland, Frankrike
1916 - - - - - Verner von Heidenstam, Sverige
1917 Charles Glover Barkla, Storbritannia - - - Den internasjonale Røde Kors-komité Karl Gjellerup og Henrik Pontoppidan, Danmark
1918 Max Planck, Tyskland Fritz Haber, Tyskland - - - -
1919 Johannes Stark, Tyskland - Jules Bordet, Belgia - Woodrow Wilson, USA Carl Spitteler, Sveits
1920 Charles-Édouard Guillaume, Sveits Walther Hermann Nernst, Tyskland S. August Steenberg Krogh, Danmark - Léon Bourgeois, Frankrike Knut Hamsun, Norge
1921 Albert Einstein, Sveits Frederick Soddy, Storbritannia - - Hjalmar Branting, Sverige og Christian Lous Lange, Norge Anatole France, Frankrike
1922 Niels Bohr, Danmark Francis William Aston, Storbritannia Archibald V. Hill, Storbritannia og Otto Meyerhof, Tyskland - Fridtjof Nansen, Norge Jacinto Benavente, Spania
1923 Robert Andrews Millikan, USA Fritz Pregl, Østerrike Frederick G. Banting, Canada og John James Richard Macleod, Storbritannia - - William Butler Yeats, Irland
1924 Karl Manne Siegbahn, Sverige - Willem Einthoven, Nederland - - Wladyslaw S. Reymont, Polen
1925 James Franck og Gustav Hertz, Tyskland Richard Zsigmondy, Østerrike - - Austen Chamberlain, Storbritannia og Charles G. Dawes, USA George Bernard Shaw, Storbritannia
1926 Jean-Baptiste Perrin, Frankrike Thedor Svedberg, Sverige Johannes Fibiger, Danmark - Aristide Briand, Frankrike og Gustav Stresemann, Tyskland Grazia Deledda, Italia
1927 Arthur Holly Compton, USA og Charles Wilson, Storbritannia Heinrich Wieland, Tyskland Julius Wagner von Jauregg, Østerrike - Ferdinand Buisson, Frankrike og Ludwig Quidde, Tyskland Henri Bergson, Frankrike
1928 Owen Williams Richardson, Storbritannia Adolf Otto Windaus, Tyskland Charles Nicolle, Frankrike - - Sigrid Undset, Norge
1929 Louis-Victor de Broglie, Frankrike Arthur Harden, Storbritannia og Hans von Euler-Chelpin, Sverige Christiaan Eijkman, Nederland og Frederick G. Hopkins, Storbritannia - Frank B. Kellogg, USA Thomas Mann, Tyskland
1930 Chandrasekhara V. Raman, India Hans Fischer, Tyskland Karl Landsteiner, USA - Nathan Söderblom, Sverige Sinclair Lewis, USA
1931 - Karl Bosch og Friedrich Bergius, Tyskland Otto Warburg, Tyskland - Jane Addams og Nicholas Murray Butler, USA Erik Axel Karlfeldt, Sverige
1932 Werner Heisenberg, Tyskland Irving Langmuir, USA Edgar D. Adrian og Charles S. Sherrington, Storbritannia - - John Galsworthy, Storbritannia
1933 Paul A. M. Dirac, Storbritannia og Erwin Schrödinger, Østerrike - Thomas Hunt Morgan, USA - Norman Angell, Storbritannia Ivan A. Bunin, Sovjetunionen
1934 - Harold Clayton Urey, USA George R. Minot, William P. Murphy og George H. Whipple, USA - Arthur Henderson, Storbritannia Luigi Pirandello, Italia
1935 James Chadwick, Storbritannia Frédéric Joliot-Curie og Irène Joliot-Curie, Frankrike Hans Spemann, Tyskland - Carl von Ossietzky, Tyskland -
1936 Victor Franz Hess, Østerrike og Carl Anderson, USA Peter Debye, Nederland Henry H. Dale, Storbritannia og Otto Loewi, Tyskland - Carlos Saavedra Lamas, Argentina Eugene O'Neill, USA
1937 Clinton Joseph Davisson, USA og George Paget Thomson, Storbritannia Walther Norman Haworth, Storbritannia og Paul Karrer, Sveits Albert Szent-Györgyi, Ungarn - Robert Cecil, Storbritannia Roger Martin du Gard, Frankrike
1938 Enrico Fermi, Italia Richard Kuhn, Tyskland Corneille Heymans, Belgia - Det internasjonale Nansenkontor for flyktninger Pearl Buck, USA
1939 Ernest Orlando Lawrence, USA Adolf Butenandt, Tyskland og Leopold Ružička, Sveits Gerhard Domagk, Tyskland - - Frans Eemil Sillanpää, Finland
1940 - - - - - -
1941 - - - - - -
1942 - - - - - -
1943 Otto Stern, USA George de Hevesy, Ungarn Henrik Dam, Danmark og Edward A. Doisy, USA - - -
1944 Isidor Isaac Rabi, USA Otto Hahn, Tyskland Joseph Erlanger og Herbert S. Gasser, USA - Den internasjonale Røde Kors-komité Johannes V. Jensen, Danmark
1945 Wolfgang Pauli, Østerrike Artturi Ilmari Virtanen, Finland Alexander Fleming, Ernst Boris Chain og Howard Walter Florey, Storbritannia - Cordell Hull, USA Gabriela Mistral, Chile
1946 Percy Williams Bridgman, USA James B. Sumner, John H. Northrop og Wendell M. Stanley, USA Hermann J. Muller, USA - Emily Greene Balch og John R. Mott, USA Hermann Hesse, Sveits
1947 Edward Victor Appleton, Storbritannia Robert Robinson, Storbritannia Carl Ferdinand Cori, USA, Gerty T. Cori, USA og Bernardo Houssay, Argentina - Kvekerorganisasjonene The Friends' Service Council, London og The American Friends' Service Committee, Washington André Gide, Frankrike
1948 Patrick M. S. Blackett, Storbritannia. Arne Wilhelm Tiselius, Sverige Paul Müller, Sveits - - Thomas Stearns Eliot, Storbritannia
1949 Hideki Yukawa, Japan William F. Giauque, USA Walter Rudolf Hess, Sveits og Antonio Egas Moniz, Portugal - John Boyd-Orr, Storbritannia William Faulkner, USA
1950 Cecil Frank Powell, Storbritannia Otto Diels og Kurt Alder, Vest-Tyskland Philip S. Hench, USA, Edward C. Kendall, USA og Tadeus Reichstein, Sveits - Ralph Bunche, USA Bertrand Russell, Storbritannia
1951 John D. Cockcroft, Storbritannia og Ernest T. S. Walton, Irland Edwin M. McMillan og Glenn T. Seaborg, USA Max Theiler, Sør-Afrika - Léon Jouhaux, Frankrike Pär Lagerkvist, Sverige
1952 Felix Bloch og Edward M. Purcell, USA Archer J. P. Martin og Richard L. Synge, Storbritannia Selman A. Waksman, USA - Albert Schweitzer, Fr. François Mauriac, Frankrike
1953 Frits Zernike, Nederland Hermann Staudinger, Vest-Tyskland Fritz A. Lipmann, USA og Hans Adolf Krebs, Storbritannia - George C. Marshall, USA Winston Churchill, Storbritannia
1954 Max Born, Storbritannia og Walther Bothe, Vest-Tyskland Linus C. Pauling, USA John F. Enders, Thomas H. Weller og Frederick Robbins, USA - FNs høykommissariat for flyktninger Ernest Hemingway, USA
1955 Willis E. Lamb jr. og Polykarp Kusch, USA Vincent du Vigneaud, USA Axel Hugo Theorell, Sverige - - Halldór Kiljan Laxness, Island
1956 William Bradford Shockley, John Bardeen og Walter Houser Brattain, USA Nikolaj N. Semjonov, Sovjetunionen og Cyril Hinshelwood, Storbritannia Werner Forssmann, Vest-Tyskland, Dickinson Richards, USA og André F. Cournand, USA - - Juan Ramón Jiménez, Spania
1957 Tsung Dao Lee og Chen Ning Yang, Kina Alexander Todd, Storbritannia Daniel Bovet, Italia - Lester B. Pearson, Cananda Albert Camus, Frankrike
1958 Pavel A. Tsjerenkov, Ilja M. Frank og Igor J. Tamm, Sovjetunionen Frederick Sanger, Storbritannia George W. Beadle, Edward L. Tatum og Joshua Lederberg, USA - Georges Pire, Belgia Boris L. Pasternak, Sovjetunionen
1959 Emilio Segrè og Owen Chamberlain, USA Jaroslav Heyrovsky, Tsjekkoslovakia Severo Ochoa og Arthur Kornberg, USA - Philip Noel-Baker, Storbritannia Salvatore Quasimodo, Italia
1960 Donald A. Glaser, USA Willard F. Libby, USA Frank Macfarlane Burnet, Australia og Peter B. Medawar, Storbritannia - Albert John Luthuli, Sør-Afrika Saint-John Perse, Frankrike
1961 Robert Hofstadter, USA og Rudolf Mössbauer, Vest-Tyskland Melvin Calvin, USA Georg von Békésy, USA - Dag Hammarskjøld, Sverige Ivo Andric, Jugoslavia
1962 Lev D. Landau, Sovjetunionen John C. Kendrew og Max F. Perutz, Storbritannia Francis H. C. Crick, Storbritannia, James D. Watson, USA og Maurice Wilkins, Storbritannia - Linus Carl Pauling, USA John Steinbeck, USA
1963 Johannes Hans Daniel Jensen, Vest-Tyskland, Maria G. Goeppert-Mayer, USA og Eugene Paul Wigner, USA Giulio Natta, Italia og Karl Ziegler, Vest-Tyskland John C. Eccles, Australia., Alan Lloyd Hodgkin, Storbritannia og Andrew F. Huxley, Storbritannia - Den internasjonale Røde Kors-komité og Røde Kors-foreningenes forbund Giorgos Seferis, Hellas
1964 Charles H. Townes, USA, Nikolaj G. Basov, Sovjetunionen og Aleksandr M. Prokhorov, Sovjetunionen Dorothy M. C. Hodgkin, Storbritannia Konrad Bloch, USA og Feodor Lynen, Vest-Tyskland - Martin Luther King Jr., USA Jean-Paul Sartre, Frankrike2
1965 Julian S. Schwinger, USA, Richard P. Feynman, USA og Sin-itiro Tomonaga, Japan Robert B. Woodward, USA François Jacob, André Lwoff og Jacques Monod, Frankrike - UNICEF (FN's barnefond) Mikhail A. Sjolokhov, Sovjetunionen
1966 Alfred Kastler, Frankrike Robert S. Mulliken, USA Charles B. Huggins og Francis Peyton Rous, USA - - Samuel J. Agnon, Israel og Nelly Sachs, Tyskland
1967 Hans A. Bethe, USA Manfred Eigen, Vest-Tyskland, Ronald G. W. Norrish, Storbritannia og George Porter, Storbritannia Haldan Keffer Hartline, USA, George Wald, USA og Ragnar A. Granit, Sverige - - Miguel Angel Asturias, Guatemala
1968 Luis W. Alvarez, USA Lars Onsager, USA Robert W. Holley, Har Gobind Khorana og Mareshall W. Nirenberg, USA - René Cassin, Frankrike. Yasunari Kawabata, Japan
1969 Murray Gell-Mann, USA Derek H. R. Barton, Storbritannia og Odd Hassel, Norge Max Delbrück, Alfred D. Hershey og Salvador E. Luria, USA Ragnar Frisch, Norge og Jan Tinbergen, Nederland ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjon) Samuel Beckett, Irland
1970 Hannes Olof Alfvén, Sverige og Louis E. F. Néel, Frankrike Luis F. Leloir, Argentina Julius Axelrod, Bernard Katz og Ulf H:son von Euler-Chelpin, Sverige Paul Anthony Samuelson, USA Norman E. Borlaug, USA Aleksandr I. Solzjenitsyn, Sovjetunionen
1971 Dennis Gabor, Storbritannia Gerhard Herzberg, Canada Earl W. Sutherland Jr., USA Simon Kuznets, USA Willy Brandt, Vest-Tyskland Pablo Neruda, Chile
1972 John Bardeen, Leon N. Cooper og J. Robert Schrieffer, USA Christian B. Anfinsen, Stanford Moore og William H. Stein, USA Gerald M. Edelman, USA og Rodney R. Porter, Storbritannia John Richard Hicks, Storbritannia og Kenneth J. Arrow, USA - Heinrich Böll, Vest-Tyskland
1973 Leo Esaki, Japan, Ivar Giæver, USA/Norge og Brian D. Josephson, Storbritannia Ernst O. Fischer, Vest-Tyskland og Geoffrey Wilkinson, Storbritannia Karl von Frisch, Vest-Tyskland, Konrad Lorenz, Østerrike og Nikolaas Tinbergen, Nederland Wassily Leontief, USA Henry Kissinger, USA og Le Duc Tho, Nord-Vietnam1 Patrick White, Australia
1974 Martin Ryle og Antony Hewish, Storbritannia Paul J. Flory, USA Albert Claude, Belgia, Christian de Duve, Belgia og George Palade, USA Friedrich August von Hayek, Østerrike og Gunnar Myrdal, Sverige Eisaku Sato, Japan og Seán Mac Bride, Irland Eyvind Johnson, Sverige og Harry Martinson, Sverige
1975 Niels Aage Bohr, Danmark, Ben Mottelson, USA og James Rainwater, USA John W. Cornforth, Australia/Storbritannia og Vladimir Prelog, Sveits Howard Temin, David Baltimore og Renato Dulbecco, USA Leonid V. Kantorovitsj, Sovjetunionen og Tjalling Charles Koopmans, USA Andrej D. Sakharov, Sovjetunionen Eugenio Montale, Italia
1976 Burton Richter og Samuel C. C. Ting, USA William N. Lipscomb, USA Baruch Blumberg og Carleton Gajdusek, USA Milton Friedman, USA Betty Williams og Mairead Corrigan, Nord-Irland Saul Bellow, USA
1977 Philip W. Anderson, USA, Nevill F. Mott, Storbritannia og John H. van Vleck, USA Ilya Prigogine, Belgia Roger Guillemin, Andrew Schally og Rosalyn S. Yalow, USA Bertil Ohlin, Sverige og James E. Meade, Storbritannia Amnesty International Vicente Aleixandre, Spania
1978 Pjotr L. Kapitsa, Sovjetunionen, Robert W. Wilson, USA og Arno A. Penzias, USA Peter D. Mitchell, Storbritannia Werner Arber, Sveits, Daniel Nathans, USA og Hamilton Smith, USA Herbert A. Simon, USA Muhammad Anwar al-Sadat, Egypt og Menachem Begin, Israel Isaac Bashevis Singer, USA
1979 Sheldon L. Glashow, USA, Steven Weinberg, USA og Abdus Salam, Pakistan Georg Wittig, Vest-Tyskland og Herbert C. Brown, USA Allan Macleod Cormack, USA og Godfrey Newbold Hounsfield, Storbritannia Arthur Lewis, Storbritannia og Theodore W. Schulz, USA Mor Teresa, India Odysseas Elytis, Hellas
1980 James W. Cronin og Val L. Fitch, USA Paul Berg, USA, Walter Gilbert, USA og Frederick Sanger, Storbritannia Jean Dausset, Frankrike, Baruj Benacerraf, USA og George Snell, USA Lawrence R. Klein, USA Adolfo Pérez Esquivel, Argentina Czeslaw Milosz, Polen
1981 Kai M. B. Siegbahn, Sverige, Nicolaas Bloembergen, USA og Arthur L. Schawlow, USA Kenichi Fukui, Japan og Roald Hoffmann, USA Roger W. Sperry, USA, David H. Hubel, USA og Torsten N. Wiesel, Sverige James Tobin, USA FNs høykommissariat for flyktninger Elias Canetti, Østerrike
1982 Kenneth G. Wilson, USA Aaron Klug, Storbritannia Sune K. Bergström, Sverige, Bengt Samuelsson, Sverige og John R. Vane, Storbritannia George J. Stigler, USA Alva Myrdal, Sverige og Alfonso García Robles, Mexico Gabriel García Márquez, Colombia
1983 Subrahamanyan Chandrasekhar, USA og William A. Fowler, USA Henry Taube, USA Barbara McClintock, USA Gerard Debreu, USA Lech Walesa, Polen William G. Golding, Storbritannia
1984 Carlo Rubbia, Italia og Simon van der Meer, Nederland R. Bruce Merrifield, USA Niels K. Jerne, Danmark/Sveits, César Milstein, Argentina og Georges Köhler, Vest-Tyskland Richard Stone, USA Desmond Tutu, Sør-Afrika Jaroslav Seifert, Tsjekkoslovakia
1985 Klaus von Klitzing, Vest-Tyskland Herbert A. Hauptman og Jerome Karle, USA Michael S. Brown og Joseph L. Goldstein, USA Franco Modigliani, USA IPPNW (Den internasjonale organisasjonen av leger mot atomkrig) Claude Simon, Frankrike
1986 Ernst A. F. Ruska, Vest-Tyskland, Gerd Binnig, Vest-Tyskland og Heinrich Rohrer, Sveits Dudley R. Herschbach, USA, Yuan Tseh Lee, Taiwan og John Charles Polanyi, Canada Rita Levi-Montalcini, Italia/USA og Stanley Cohen, USA James McGill Buchanan, USA Elie Wiesel, USA Wole Soyinka, Nigeria
1987 J. Georg Bednorz, Vest-Tyskland og K. Alex Müller, Sveits. Donald J. Cram, USA, Jean-Marie P. Lehn, Frankrike og Charles J. Pedersen, USA Susumu Tonegawa, Japan Robert M. Solow, USA Oscar Arias Sánchez, Costa Rica Josif Brodskij, USA
1988 Leon M. Lederman, Melvin Schwartz og Jack Steinberger, USA Johann Deisenhofer, Robert Huber og Hartmut Michel, Vest-Tyskland James Black, Storbritannia, Gertrude Elion, USA og George Hitchings, USA Maurice Allais, Frankrike FN's fredsbevarende styrker Naguib Mahfouz, Egypt
1989 Norman Ramsey, USA, Hans G. Dehmelt, USA og Wolfgang Paul, Vest-Tyskland Sidney Altman og Thomas R. Cech, USA J. Michael Bishop og Harold E. Varmus, USA Trygve M. Haavelmo, Norge Tenzin Gyatso, 14. Dalai Lama Camilo José Cela, Spania
1990 Jerome I. Friedman, USA, Henry W. Kendall, USA og Richard E. Taylor, Canada Elias James Corey, USA Joseph E. Murray og E. Donall Thomas, USA Harry Max Markowitz, Merton H. Miller og William F. Sharpe, USA Mikhail S. Gorbatsjov, Sovjetunionen Octavio Paz, Mexico
1991 Pierre-Gilles de Gennes, Frankrike Richard R. Ernst, Sveits Erwin Neher og Bert Sakmann, Tyskland Ronald Harry Coase, Storbritannia Aung San Suu Kyi, Burma Nadine Gordimer, Sør-Afrika
1992 Georges Charpak, Frankrike Rudolph A. Marcus, USA Edmond Fischer og Edwin Krebs, USA Gary S. Becker, USA Rigoberta Menchú Tum, Guatemala Derek Walcott, St. Lucia
1993 Russell A. Hulse og Joseph Hooton Taylor Jr., USA Kary B. Mullis, USA og Michael Smith, Canada Richard J. Roberts og Phillip A. Sharp, USA Robert W. Fogel og Douglass C. North, USA Frederik Willem de Klerk og Nelson Mandela, Sør-Afrika Toni Morrison, USA
1994 Bertram N. Brockhouse, Canada og Clifford G. Shull, USA George Andrew Olah, USA Alfred G. Gilman og Phillip A. Sharp, USA John Harsanyi, John Nash og Reinhard Selten, Tyskland Yasir Arafat, Palestina, Shimon Peres, Israel og Yitzhak Rabin, Israel Kenzaburo Oe, Japan
1995 Martin L. Perl og Frederick Reines, USA Paul Josef Crutzen, Nederland, Mario J. Molina og Frank Sherwood F. Rowland, USA Edward B. Lewis, USA, Christiane Nüsslein-Vollhard, Tyskland og Eric F. Wieschaus, USA Robert Emerson Lucas Jr., USA Pugwash Conferences on Science and World Affairs og Joseph Rotblat, Storbritannia Seamus Heaney, Storbritannia
1996 David M. Lee, Douglas D. Osheroff og Robert C. Richardson, USA Harold W. Kroto, Storbritannia, Robert F. Curl Jr., USA og Richard E. Smalley, USA Peter C. Doherty, Australia og Rolf M. Zinkernagel, Sveits James A. Mirrlees, Storbritannia og William Vickrey, USA Carlos Felipe Ximenes Belo og José Ramos-Horta, Øst-Timor Wislawa Szymborska, Polen
1997 Steven Chu, USA, Claude Cohen-Tannoujdji, Frankrike og William D. Phillips, USA Jens C. Skou, Danmark, Paul D. Boyer, USA og John E. Walker, USA Stanley B. Prusiner, USA Robert C. Merton og Myron S. Scholes, USA International Campaign to Ban Landmines og Jody Williams, USA Dario Fo, Italia
1998 Robert B. Laughlin, Horst L. Störmer og Daniel C. Tsui, USA Walter Kohn, USA og John A. Pople, Storbritannia Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro og Ferid Murad, USA Amartya Sen, India John Hume og David Trimble, Nord-Irland José Saramago, Portugal
1999 Gerardus 't Hooft og Martinus J. G. Veltman, Nederland Ahmed H. Zewail, USA Günter Blobel, Tyskland Robert A. Mundell, USA Leger uten grenser Günter Grass, Tyskland
2000 Zhores I. Alferov, Russland, Herbert Kroemer, Tyskland/USA og Jack S. Kilby, USA Alan J. Heeger, USA, Alan G. MacDiarmid, USA og Hideki Shirakawa, Japan Arvid Carlsson, Sverige, Paul Greengard, USA og Eric Kandel, USA James J. Heckman og Daniel L. McFadden, USA Kim Dae Jung, Sør-Korea Gao Xingjian, Kina/Frankrike
2001 Eric A. Cornell, USA, Carl E. Wieman, USA og Wolfgang Ketterle, Tyskland William S. Knowles, USA, K. Barry Sharpless, USA og Ryoji Noyori, Japan Leland H. Harwell, USA, R. Timothy Hunt, Storbritannia og Paul M. Nurse, Storbritannia George A. Akerlof, Michael Spence og Joseph E. Stiglitz, USA FN og Kofi Annan, Ghana V. S. Naipaul, Trinidad og Tobago
2002 Raymond Davis jr., USA, Masatoshi Koshiba, Japan og Riccardo Giacconi, USA John B. Fenn, USA, Koichi Tanaka, Japan og Kurt Wütrich, Sveits Sydney Brenner, USA, John E. Sulston, Storbritannia og H. Robert Horvitz, USA Daniel Kahneman og Vernon L. Smith, USA Jimmy Carter, USA Imre Kertész, Ungarn
2003 Aleksej A. Abrikosov, USA, Vitaly L. Ginzburg, Russland og Anthony J. Leggett, Storbritannia Peter Agre og Roderick MacKinnon, USA Paul C. Lauterbur, USA og Peter Mansfield, Storbritannia Robert F. Engle, USA og Clive W. J. Granger, Storbritannia Shirin Ebadi, Iran John Maxwell Coetzee, Sør-Afrika
2004 David Gross, Frank Wilczek og David Politzer, USA Aaron Ciechanover, Israel, Avram Hershko, Israel og Irwin Rose, USA Richard Axel og Linda B. Buck, USA Finn E. Kydland, Norge og Edward C. Prescott, USA Wangari Maathai, Kenya Elfriede Jelinek, Østerrike
2005 Roy J. Glauber, USA, John L. Hall, USA og Theodor W. Hänsch, Tyskland Yves Chauvin, Frankrike, Robert H. Grubbs, USA og Richard R. Schrock, USA Barry Marshall, Australia og J. Robin Warren, Australia Robert J. Aumann, Israel og Thomas C. Schelling, USA IAEA (Det Internasjonale Atomenergibyrået) og Mohamed El Baradei, Egypt Harold Pinter, Storbritannia
2006 John C. Mather og George F. Smoot, USA Roger D. Kornberg, USA Andrew Z. Fire og Craig C. Mello, USA Edmund S. Phelps, USA Muhammad Yunus og Grameen-banken, Bangladesh Orhan Pamuk, Tyrkia
2007 Albert Fert, Frankrike, og Peter A. Grünberg, Tyskland Gerhard Ertl, Tyskland Mario R. Capecchi, USA, Sir Martin J. Evans, Storbritannia, og Oliver Smithies, USA Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin og Roger Myerson, USA Albert A. Gore jr., USA, og FNs klimapanel Doris Lessing, Storbritannia
2008

Yoichiro Nambu, USA, Makoto Kobayashi og Toshihide Maskawa, Japan

Osamu Shimomura, Martin Chalfie og Roger Y. Tsien, USA Harald zur Hausen, Tyskland, Françoise Barré-Sinoussi, Frankrike, og Luc Montagnier, Frankrike Paul Krugman, USA Martti Ahtisaari, Finland Jean-Marie Gustave Le Clézio, Frankrike
2009 Charles K. Kao, Willard S. Boyle og George E. Smith, USA Venkatraman Ramakrishnan, Storbritannia, Thomas A. Steitz, USA, og Ada E. Yonath, Israel Elizabeth Blackburn, Carol Greider og Jack Szostak, USA Elinor Ostrom og Oliver Williamson, USA Barack Obama, USA Herta Müller, Tyskland
2010 Andre Geim og Konstantin Novoselov, Storbritannia Richard Heck, El-ichi Negishi, USA, Akira Suzuki, Japan Robert G. Edwards, Storbritannia Peter A. Diamond og Dale T. Mortensen, USA, Christopher Pissarides, Storbritannia Liu Xiaobo, Kina Mario Vargas Llosa, Peru
2011 Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt og Adam G. Riess Daniel Shechtman Bruce A. Beutler og Jules A. Hoffmann. Og Ralph M. Steinman Thomas J. Sargent og Christopher A. Sims Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkol Karman Tomas Tranströmer
2012 Serge Haroche og David J. Wineland Brian Kobilka og Robert Lefkowitz John Gurdon og Shinaya Yamanaka Alvin E. Roth og Lloyd Shapley Den europeiske union Mo Yan
2013 François Englert Peter Higgs Martin Karplus Michael Levitt Arieh Warshel James E. Rothman, Randy W. Schekman og Thomas Südhof Eugene Fama, Lars Peter Hansen og Robert Shiller Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen Alice Munro
2014 Isamu Akasaki, Hiroshi Amano og Shuji Nakamura Eric Betzig, Stefan W. Hell, og William E. Moerner John O'Keefe (1/2) og May-Britt og Edvard Moser (1/2) Jean Tirole, Frankrike Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai Patrick Modiano
2015 Takaaki Kajita, Japan og Arthur B. McDonald, Canada Tomas Lindahl, Sverige, Paul Modrich, USA og Aziz Sancar, USA William C. Campbell, Irland, Satoshi Omura, Japan og Youyou Tu, Kina Angus Deaton, USA Kvartetten for nasjonal dialog, Tunisia Svetlana Aleksievitsj, Hviterussland
2016 David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane og J. Michael Kosterlitz, Storbritannia Jean-Pierre Sauvage, Frankrike; J. Fraser Stoddart, Storbritannia; og Bernard L. Feiringa, Nederland Yoshinori Ohsumi, Japan Oliver Hart, USA; og Bengt Holmström, Finland Juan Manuel Santos, Colombia Bob Dylan, USA
2017 Rainer Weiss, Tyskland; Barry C. Barish, USA; og Kip S. Thorne, USA Jacques Dubochet, Sveits; Joachim Frank, Tyskland; og Richard Henderson, Storbritannia Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash og Michael W. Young, USA Richard H. Thaler, USA ICAN Kazuo Ishiguro, Storbritannia
2018 Arthur Ashkin, USA, Gérard Mourou, Frankrike og Donna Strickland, Canada. Frances H. Arnold, USA, George P. Smith, USA og Sir Gregory P. Winter, Storbritannia James P. Allison, USA og Tasuku Honjo, Japan William D. Nordhaus, USA og Paul M. Romer, USA Denis Mukwege, DR Kongo, og Nadia Murad, Irak Ikke utdelt

1Le Duc Tho nektet å motta prisen

2Nektet å motta prisen

Årsvenske kr
1901 150 800
1920 134 000
1940 138 600
1950 164 300
1960 226 000
1970 400 000
1980 880 000
1990 4 000 000
1995 7 200 000
1997 7 500 000
2000 9 000 000
2001 10 000 000

Det laveste prisbeløpet var i 1923 (115 000 svenske kr)

  • Abrams, Irwin: The Nobel Peace Prize [...], centennial ed., 2001
  • Espmark, Kjell: Litteraturpriset: hundra år med Nobels uppdrag, 2001
  • Njølstad, Olav, red.: Norske nobelprisvinnere, 2005
  • Sherby, Louise, red.: The Who's who of Nobel Prize winners: 1901-2000, 4th ed., 2002
  • Stenersen, Øivind m.fl.: Nobels fredspris, 2001
  • Wallin Levinovitz, Agneta & Nils Ringertz, red.: The Nobel Prize: the first 100 years, 2001
  • Wasson, Tyler, red.: Nobel Prize winners: an H.W. Wilson biographical dictionary, 1987 (tre supplementer for perioden 1987-2001 er utkommet),

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

12. oktober 2012 skrev Sigmund Tveit

Savner kriteriene for nobelprisene. Spesielt har fredsprisen vært diskutert i det siste, og en redegjørelse for hva som faktisk står i Nobels testamente, kunne være på sin plass.

12. oktober 2012 svarte Sigmund Tveit

Ser nå en parentes med kriteriene, og det er greit, men kanskje litt mer om fortolkninger og hva diskusjonen dreier seg om?

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.