Det karibiske hav, randhav til Atlanterhavet, innenfor øygruppen Antillene; 2 640 000 km2. Det østlige bassenget er det største, med dyp inntil 5400 m; et grunnere parti, mellom Jamaica og kysten av Mellom-Amerika, danner skillet mot det vestlige bassenget, som er mindre, men dypere, 7680 m sør for Caymanøyene. En gren av den nordlige ekvatorialstrøm kommer inn mellom De små Antiller, strømmer med stor fart gjennom Det karibiske hav og ut gjennom Yucatánstredet til Mexicogolfen. I august–oktober hjemsøkes Det karibiske hav av kraftige tropiske orkaner.