Sump, område hvor grunnvannet når opp til jordoverflaten uten at området likevel kan betegnes som en innsjø. Slike områder finnes på elvesletter langs elver som renner langsomt, særlig der elveleiet ligger høyere enn det omliggende land, langs flate, lave kyststrekninger, på skogsletter uten tilstrekkelig avløp og som rester etter tidligere innsjøer. I områder med permafrost er alt flatt terreng forsumpet, fordi telen ikke slipper vannet gjennom. Se også myr.