Betegnelsen 'pyramide' kommer av det greske begrepet πυραμίς og kjennetegner en geometrisk bygning med triangulære sider som møtes i en spiss topp. Foruten pyramidene i Egypt, som er de mest kjente, finnes det pyramider blant annet i Mesopotamia, ved Meroë i Sudan og på Kanariøyene (Tenerife), der Thor Heyerdahl deltok i utgravninger. I Roma finnes det et gravmonument i form av en pyramide, Cestius-pyramiden, fra 18-12 f.Kr.