Delstat, betegnelse på den politisk-administrative enhet på det lokale nivå i en forbundsstat. Delstatene er karakterisert ved at de har en betydelig og grunnlovssikret selvstendighet i forhold til forbundet. I Tyskland kalles delstatene land, i Sveits kantoner, i USA stater og i Canada provinser.