Mexicos flora er rik på endemiske planter, dvs. planter som finnes kun i ett område. I de tørreste områdene er det ørkenvegetasjon med mange sukkulenter. Her finnes bl.a. kaktusarter, palmeliljer (Yucca), agavearter og de merkelige plantene ocotillo, Fouqieria splendens og boojumtre, Idria columnaris. I saltrike ørkenområder dominerer bl.a. gressarten tobora, Hilaria mutica. Åpne sletter med gramagress, Bouteloua, og tornete busker, bl.a. mesquite, dekker store deler av de nordlige delstatene. Mesquite har gitt navn til en egen type vegetasjon. Fjellområdene er hovedsakelig dekket av skog, artssammensetningen varierer med temperatur og nedbør. I de høyere fjellområdene forekommer det barskog med bl.a. einerarten Juniperus mexicana og furuarten Pinus hartwegii. I tempererte områder vokser furu- og eikeskoger med mer enn 100 arter eik. Herfra stammer bl.a. georginer og sinnia, som dyrkes som prydplanter i Norge. Mesquite, gressletter og furu- og eikeskog dekker over 70 % av arealet. I varmere og mer nedbørrike områder er det skoger av eviggrønne og løvfellende trær, og der nedbør og temperatur er høyest, f.eks. på Yucatán, er det tropisk regnskog med en mengde palmer, bregner, orkideer og arter i ananasfamilien samt mahogni, sapodilletre og kakaotre. I sørvest er det mest tropisk savanne.