Steinhugger, steinfagarbeider, er en håndverker som arbeider med utvinning av naturstein og videre bearbeiding av ulike steintyper. Steinen tas hovedsakelig ut som blokker, men avhengig av steintype/bergart, utfører fagarbeideren videre bearbeiding til halvfabrikatprodukter som blokker eller skiferplater, eller til ferdig foredlede produkter til sluttbrukerne. Sluttproduktene er gjerne monumenter, belegningsstein for utearealer eller forskjellige typer elementer for bygningsformål. Opplæringen i faget skjer normalt ved ett år i videregående skole og tre år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i bygg- og anleggsteknikk og tilleggsteori under læretiden i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve som gir yrkestittelen steinfagarbeider. Voksne med minst 5 års allsidig praksis kan skaffe seg teorikunnskaper og gå opp til fagprøve som praksiskandidater. I 2013 var det 3 som besto fagprøven i steinhuggerfaget. Det er også mulig å ta tilleggsutdanning og få mesterbrev i faget. Ved utgangen av 2015 var det i Norge 11 som hadde status som steinhuggermester.