Organisert kriminalitet brukes som betegnelse på en gruppe eller et nettverk som har som hovedaktivitet eller sentral aktivitet å begå kriminalitet. For at kriminaliteten skal kunne betegnes som organisert, må det forekomme et samarbeid over tid, og kriminaliteten må være av en viss alvorlighetsgrad. Å definere organisert kriminalitet er en utfordring både for forskere, politikere og praktikere innen politi og rettsvesen.

I Straffeloven defineres organisert kriminalitet som et samarbeid mellom tre eller flere personer som enten har som hovedformål å begå kriminalitet, eller at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå kriminalitet. Eksempler på lovbruddstyper der man finner organisert kriminalitet i Norge er narkotikalovbrudd, spritsmugling, menneskesmugling, menneskehandel og arbeidsmarkedskriminalitet.

Som følge av FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, ble det i 2003 gjennomført en rekke lovendringer i Norge. Etter straffeloven § 198 straffes deltakelse i en organisert kriminell gruppe med sikte på å begå alvorlige straffbare handlinger med fengsel i inntil tre år, med mindre forholdet går inn under en strengere bestemmelse. Etter straffeloven § 79 c forhøyes maksimumsstraffen til det dobbelte dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

Forskningen på organisert kriminalitet har nyansert bildet av organisert kriminalitet, særlig når det gjelder i hvilken grad man kan gjenfinne struktur og hierarki slik for eksempel den italienske mafiaen har blitt portrettert i litteratur og filmer. Per Ole Johansen bruker uttrykket «nettverk i gråsonen» som beskrivelse av den organiserte kriminaliteten i Norge. Han hevder at mye av det som kalles organisert kriminalitet ligner ordinær næringsvirksomhet, der mindre og ofte lokale grupperinger inngår kortsiktige avtaler og handler med hverandre.

Straffelovrådet skiller mellom kriminelle nettverk, grupper og organisasjoner. Med kriminelle nettverk menes et samarbeid mellom enkeltpersoner om kriminalitet, uten at det er noen struktur eller organisering i samarbeidet. Kriminelle grupper samarbeider om å begå kriminalitet på en slik måte at hvert ledd er nødvendig for resultatet. I kriminelle organisasjoner er samarbeidet videreutviklet slik at det både er hierarki og struktur. Straffelovrådet bruker begrepet organisert kriminalitet som fellesbetegnelse både om kriminelle grupper og organisasjoner.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Johansen, Per Ole: Nettverk i gråsonen. Et perspektiv på organisert kriminalitet. Oslo: Ad notam Gyldendal, 1996.
  • Larsson, Paul: Organisert kriminalitet. Oslo: Pax Forlag, 2018.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg