Sverige er et land i Norden, på den østlige delen av den skandinaviske halvøya. Landet har kyst til Skagerrak, Kattegat og Øresund i vest, Østersjøen i sør og sørøst, og til Bottenviken i øst. Sverige grenser mot Norge i vest og Finland i nordøst. Sverige omfatter også øyene Öland og Gotland i Østersjøen. Av et totalareal på 447 000 kvadratkilometer er 63 prosent skogkledd, 9 prosent ferskvann, 8 prosent myr, 7 prosent dyrket mark og 3 prosent bebygd areal. Hele artikkelen

Ny artikkel