Sveriges geografi

Sverige, kongedømme i Norden, på den østlige delen av den skandinaviske halvøya med kyst til Skagerrak, Kattegat og Øresund i vest, Østersjøen i sør og sørøst, og til Bottenhavet og Bottenviken i øst. Grenser mot Norge i vest og Finland i nordøst. Sverige omfatter også øyene Öland og Gotland i Østersjøen. Av et totalareal på 447 000 kvadratkilometer er 7 prosent dyrket mark, 63 prosent skogkledd, 8 prosent myr, 9 prosent ferskvann og 3 prosent bebygd areal.Landets store forekomster av tømmer, mineraler og vannkraft dannet grunnlaget for fremveksten av en betydelig industrinasjon. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 594 artikler: