Västerås

Västerås. Domkirken og biskopsgården (foran).

av . Begrenset gjenbruk

Västerås. Gammel trehusbebyggelse langs Svartån.

av . Begrenset gjenbruk
ASEAs hovedkontor, oppført i 1916–1919.
av . Begrenset gjenbruk

Västerås, by og kommune i Västmanland i Sverige.

Byen

Västerås ligger ved Svartåns utløp i Mälaren, 85 km nordvest for Stockholm; 119 372 innbyggere (2016). Västerås er en av landets viktigste industribyer. Byen er også administrasjonssenter i Västmanlands län. Västerås har Sveriges største innsjøhavn.

Biblioteket har en stor håndskriftsamling. Domkirken går tilbake til begynnelsen av 1200-tallet, mens slottet er noe yngre (ombygd 1737, nå landshøvdingresidens). Her var Erik 14 en tid fange. Byen har et moderne cityområde.

Västerås omtales som bispesete ca. 1120, og ble etter ødeleggelsen av Sigtuna i 1187 det viktigste handelssted ved Mälaren. Som utskipningshavn for jern og kobber ble Västerås en av Sveriges fremste byer og møtested for mange riksdager, blant annet reformasjonsriksdagen i 1527.

Bebyggelse

I bydelen Kyrkbacken ved domkirken og langs Svartån finnes rester av uregelmessig gatenett fra senmiddelalderen med gammel trehusbebyggelse. Gatenettet i sentrum preges for øvrig av reguleringer på 1640-tallet og etter bybrannen 1714.

Västerås vokste fram som moderne industriby på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og en sone av parker, bolig- og industriområder ble anlagt omkring den gamle bykjernen. En sentral person i utformingen av det moderne Västerås var byens mangeårige stadsarkitekt Erik Hahr. Hahr var også hovedarkitekt for hjørnesteinsbedriften ASEA, som med sitt hovedkontor og store fabrikkbygninger sentralt i byen inntar en dominerende posisjon.

Store områder mot Mälaren domineres av jernbanen, havnen og øvrig industri. Sentrum ble gjenstand for en hardhendt sanering på 1960-tallet, og preges av moderne forretningsgårder. Stadshuset, tegnet av Sven Ahlbom (1954), utgjør i dag et markant innslag i bybildet.

Kommunen

Västerås kommune har et areal på 962 km2 og 147 420 innbyggere (2017). Landskapet preges av skogkledd morenejord i nordvest, jordbruksbygder i sør og øst. Flere øyer i Mälaren hører til kommunen.

Västerås har en betydelig og allsidig industri med stor dominans av ABB-konsernet og dets underleverandører, hovedsakelig konsentrert til kommunesenteret Västerås. Ellers finnes metallindustri, som domineres av Outokumpu, grafisk, verksted- og næringsmiddelindustri med mer. For øvrig har kommunen mange arbeidsplasser innen tjenesteytende næringer.

15 km nord for bysentrum ligger tettstedet Skultuna (3378 innbyggere) med det tradisjonsrike Skultuna Messingsbruk. Bruket kan føre sin historie tilbake til 1600-tallet.

Ekstern lenke

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg