Motala ström, vassdrag i Sverige som går fra Vättern mot øst gjennom sjøene Boren, Norrbysjön, Roxen og Glan og faller ut i Bråviken, en bukt av Østersjøen. Nesten hele fallhøyden på 88,5 m er utbygd til kraftstasjoner. I østmunningen ligger Norrköpings havn. Mellom Vättern og Roxen løper Göta kanal parallelt med Motala ström; øst for Roxen skiller de lag.