Svearike, egentlig 'svearnes rike', er et gammelt navn på Sverige eller den midtre delen av Sverige. Se også Svealand.