Ålands hav, den delen av Østersjøen som ligger mellom Åland og den svenske kysten. Største dyp er 301 m, saltinnholdet 0,5–0,7 %.