Helagsfjället, fjellmassiv i Sverige, nordvest i Härjedalen, 1796 moh. Sørvest for hovedtoppen ligger Predikstolen, 1690 moh. På fjellets østside ligger Helagsbreen, Sveriges sørligste isbre. I dalen øst for fjellet ligger turiststasjonen Helags fjällstation.