Hornborgasjön, innsjø i Västergötland i Sverige, nord for Falköping. Innsjøen er grunn og minsket gjennom flere senkninger fra ca. 28 km2 til under 4 km2. Etter en omfattende restaurering og heving av vannstanden de siste år er arealet igjen økt betraktelig. Hornborgasjön er en av Europas beste fuglesjøer og er særlig kjent for de tusener av traner som samles her under trekket i april. Sjøen er derfor en stor turistattraksjon.