Ljusnan, elv i Norrland i Sverige. Den kommer fra Skarsfjället ved norskegrensen i Härjedalen, går gjennom Härjedalen forbi Sveg, gjennom Hälsingland og munner ut i Bottenhavet ved Söderhamn etter å ha dannet flere innsjøer; de største er Bergviken og Lossnen. Ljusnan er 430 km lang, nedbørfeltet er 19 800 km2 og middelvannføringen er 230 m3/s. 18 kraftstasjoner er bygd i elva, hvorav én i sideelva Voxnan.