Faktaboks

Etymologi

Av gammeldansk skathinn 'skadelig' og ey 'øy'; om farlige farvann, særlig om sandgrunnene omkring Skanör.

Land

Sverige

Innbyggertall
1 422 000 (2023)
Landareal
11 027 km²
Typisk landskap i Skåne.
.
Lisens: CC BY SA 3.0
Svalöv
Fra Svalöv.
Av /Riksantikvarieämbetet.
Lisens: CC BY 2.5 SE

Skåne er Sveriges sørligste landskap og län. Landskapet har et areal på 11 027 kvadratkilometer med 1 411 000 innbyggere (2022). Länet er 10 969 kvadratkilometer med 1 402 000 innbyggere (2021). Skåne har kyst til Kattegat og Øresund i vest, Østersjøen i sør og øst. Länet ble etablert i 1997 ved sammenslåing av Malmöhus län og Kristianstads län.

Natur

Kronhjorten er Skånes signaturart.
.

Den nordlige delen er en fortsettelse av grunnfjellsområdet i Småland og har et skogkledd, småkupert terreng med innsjøer og mindre vassdrag. Den største elva er Helge å. Området har et magert morenedekke, skiftende med istidens grusholdige smeltevannsavsetninger.

Det landskapet som helst oppfattes som typisk skånsk, er slettelandet i den sørlige delen. Skånesletten består av flere adskilte sletter, blant annet Kristianstadsletten, Söderslätt og Österlen. Det er svært små høydeforskjeller mellom dem, og de er avgrenset av forkastninger og oppstikkende grunnfjellshorster. Slettene er dekt av leirholdig, fruktbar morene, og er nesten i sin helhet oppdyrket, med spredte skogholt av bøk og eik. Stedvis finnes sand- og grusholdige iselvavsetninger med eskersystemer. Flygesand forekommer blant annet på Kristianstadsletten og langs Saxån.

De oppstikkende høydedragene har en mindre fruktbar grunnfjellsmorene og er for en større del skogkledd. Romeleåsen, som strekker seg i sørøstlig retning fra Lund mot Ystader Sveriges sørligste grunnfjellsforekomst. Åsens høyeste punkt ligger 186 meter over havet. Lengre nord strekker grunnfjellshorsten Söderåsen seg 27 kilometer i nordvest-sørøstlig retning. Høyeste punkt er 212 meter over havet, som også er Skånes høyeste punkt. Den sørøstre delen er vernet som nasjonalpark. En særegen flora er oppstått i de to dypt nedskårne sprekkedalene Skäralid og Klöva Hallar.

Naturlig vegetasjon for Skåne er edelløvskog med i første rekke bøk, men også med alm, eik, lind og agnbøk. Et 20 kilometer bredt belte i nordøst har naturlig barblandingsskog. Utenom de oppdyrkede områdene er den naturgitte skogen for en stor del erstattet av plantet gran. Skåne har den mest artsrike floraen blant svenske landskap, med 2250 registrerte arter.

Også dyrelivet er mer artsrikt enn i andre deler av Sverige. Det er observert over 380 fuglearter, hvorav 170 hekker regelmessig. Falsterbo på sørvestspissen av Skåne er kjent for sine store fugletrekk vår og høst. Rovfugler som glente, tårnfalk, fjellvåk, havørn og kongeørn forekommer i stort antall. Storken forsvant som hekkende art i 1954, men er gjeninnført i senere år. Amfibiene løvfrosk, løkfrosk og nordklokkefrosk har sin nordgrense i Skåne. Skogene og jordbrukslandskapet er rike på vilt; villkanin, rådyr, dåhjort, hjort og elg. Opprinnelig utsatte arter som sørhare og forvillede arter som villsvin er nå vanlig i det meste av landskapet.

Befolkning

Skåne er Sveriges tettest befolkede landskap, og nesten tre fjerdedeler av befolkningen bor i sørvest, med tyngdepunkt i byområdet Stor-Malmö. Skåne har også den høyeste konsentrasjon av slott og herregårder i Sverige; mange av dem skriver seg fra dansketiden.

Næringsliv

Jordbruk Trelleborg
Det skånske jordbruket er dominert av store enheter med høy grad av mekanisering.
Av /News Øresund.
Lisens: CC BY 3.0

Gunstig klima gjør Skåne til et fruktbart jordbruksområde med store oppdyrkede arealer. Store gårder i slettebygdene, mindre gårder i skogbygdene i nordøst, hvor det er omfattende skogplanting. Korndyrking i stort omfang, men også oljevekster og sukkerbeter. Lang vekstperiode gjør dyrking av grønnsaker, bær og frukt gunstig. Nord for Simrishamn på østkysten er et av landets største fruktdistrikter.

Berggrunnen i sørvest gir råvarer til sementindustri og teglverk. Skåne utgjør et av tyngdepunktene for industrien i Sverige, med variert industri. Malmö og Helsingborg er store eksport- og importhavner. Skåne har et godt utbygd jernbane- og vegnett, internasjonal lufthavn (Sturup) øst for Malmö og fergeforbindelse over Øresund mellom Helsingborg og Helsingør. Øresundsforbindelsen knytter Skåne til København med veg og jernbane i bru og tunnel.

Kommuner i Skåne län

Skånes kommuner

.
Lisens: fri

Skåne län er administrativt delt i 33 kommuner: Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad, Hässleholm, Trelleborg, Landskrona, Ängelholm, Vellinge, Eslöv, Kävlinge, Ystad, Höganäs, Staffanstorp, Lomma, Svedala, Simrishamn, Sjöbo, Klippan, Burlöv, Höör, Skurup, Hörby, Bjuv, Åstorp, Båstad, Östra Göinge, Svalöv, Tomelilla, Osby, Bromölla, Örkelljunga og Perstorp.

Historie

Skåne hadde i lange tider en spesiell stilling i Nordens historie, særlig fordi landskapet hadde en strategisk beliggenhet i Østersjøområdet. Danske, svenske, polske og tyske interesser krysset hverandre her, og ofte grep europeiske stormakter inn i deres spill.

Kirkelig sentrum

Alt før år 1000 var Skåne fast knyttet til Danmark. Angelsaksiske misjonærer spredte kristendommen over hele Skåne alt tidlig på 1000-tallet. Kirken i Lund fikk stort jordegods og var det naturlige erkebispesetet da den nordiske kirkeprovinsen ble skilt ut fra erkebispedømmet Hamburg-Bremen i 1104. I høymiddelalderen kom en skånsk særpolitikk ofte til syne, gjerne med erkebiskoper som Asser, Eskil og Absalon som sentrale krefter.

Handelssentrum

På 1100- og 1200-tallet ble Skåne et handelssentrum, særlig på grunn av det rike sildefisket i Øresund, som fortsatte til etter 1500. Men i denne perioden ble Skåne også mer og mer klemt mellom Danmark og Sverige. Danmark maktet ikke å holde grepet på Skåne, som var i personalunion med Sverige i perioden fra 1332 til 1360. Danske kong Valdemar Atterdag vant Skåne tilbake, men måtte pantsette landsdelen til hanseatene i perioden fra 1370 til 1385.

Malmö, en typisk kjøpmannsby, ble et sentrum for reformasjonen i Norden. Det var en reisning i Malmö som innledet den danske borgerkrigen «Grevefeiden», og i 1536 ble en seminarlærer fra Malmö innsatt som luthersk superintendent i den gamle erkebispebyen Lund.

Skåne blir en del av Sverige

Landskrona Citadellet
Citadellet i Landskrona fra 1500–1600-tallet er blant Nordens best bevarte festningsverk
Av /Riksantikvarieämbetet.
Lisens: CC BY 2.5 SE

Med nedgangen i sildefiske og hanseathandel kom borgerskapet i bakgrunnen. Gjennom 1600-tallet utviklet det adelige godseierveldet seg sterkt, med tilsvarende ufrihet for bøndene.

Skåne var stadig stridsemne og slagmark i dansk-svenske konflikter. Med Danmark-Norges store nederlag i østersjøpolitikken kom Skåne under Sverige i 1658 sammen med Blekinge og Halland. Dette skjedde ikke uten protester, og provinsen måtte lenge lide under krigshandlinger i det som kalles Den skånske krig. Administrasjonen lå først i hendene på en svensk generalguvernør, på lignende måte som for eksempel i de svenske østersjøprovinsene, men fra 1719 ble Skåne organisert i to len, som integrert del av Sverige.

Kart

Skåne län
Kart over Skåne län

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg