Sverige utgjør den østlige delen av den skandinaviske halvøya. Landet grenser i vest til Norge, Skagerrak, Kattegat og Øresund, i sør til Østersjøen, i øst til Østersjøen og Bottenviken, i nord til Finland og Norge.

Sverige har tre landsdeler:

Tradisjonelt deles landet i 25 landskap. Landskapene er i noen tilfeller sammenfallende med dagens administrative enhet län.

Berggrunn

Sverige er en del av det baltiske skjold. Det meste av Sverige har bergarter av grunnfjellsalder (proterozoikum). Grensetraktene mot Norge fra Jämtland til treriksrøysa tilhører den kaledonske fjellkjeden. I en særstilling står den sørlige delen av Skåne, med sedimentære bergarter fra periodene trias, jura og kritt. Öland og Gotland har også sedimentære bergarter, men av høyere alder (paleozoikum).

Løsmasser

I Sverige er berggrunnen dekt av løsmasser av større mektighet enn hva vi kjenner fra Norge. Morene dekker om lag tre firedeler av landet. I Skåne, på Gotland, Öland og andre steder der berggrunnen består av kalkfjell og leirskifer, er morenen mindre blokkrik, mer finkornet og næringsrik.

Svealand og Norrland har hatt en betydelig landheving etter siste istid. Størst har landhevingen vært i Ångermanland (nær 300 meter), og landet stiger fortsatt 10 mm per år på det meste. I Norrland har mange bosettinger og havner i historisk tid måttet flytte med en stadig vikende kystlinje. Om lag fem prosent av landet ligger under marin grense. Her består tørrlagt havbunn av finkornete sedimenter (leire).

Avsetninger fra smeltevannselver på slutten av siste istid finnes i rikt monn i form av mektige eskere (rullesteinsåser) og deltaer. Nyere elveavsetninger (elvesletter og deltaer) forekommer i større og mindre dalfører. 8 prosent av landarealet er myr. Særlig i Lappland og Norrbotten finnes store, sammenhengende myrområder.

Landformer

Sverige kan deles i fire landskapsområder:

  1. Det nordsvenske høylandet, som omfatter rundt to tredjedeler av hele landarealet
  2. Det mellomsvenske lavlandet omkring de store mellomsvenske sjøene
  3. Det sørsvenske høylandet
  4. Skåne

I tillegg kommer øyene Öland og Gotland i Østersjøen.

Det nordsvenske høylandet

Lengst nordvest, nær norskegrensen, finnes et 50–150 kilometer bredt høyfjellsområde med blant annet Sveriges høyeste fjell, Kebnekaise, 2103 meter over havet. Her ligger også Sarek nasjonalpark, et vilt og vakkert fjellområde med flere isbreer og tallrike topper. Lenger vest, ved norskegrensen, hever Sulitjelmafjellene seg i 1860 meters høyde. Sør for Umeälven blir fjellene lavere, før Åreskutan (1420 meter over havet) og fjellene i Sylarna (1796 meter over havet) stiger opp fra landet omkring i sørlige Jämtland.

Øst for høyfjellet ligger et moreneområde på 200–500 meter over havet dekket av myr eller barskog. Her ligger også tallrike innsjøer og vassdrag; de viktigste elvene er Torneälven, Kalixälven og Luleälven lengst nord; Umeälven og Ångermanälven lenger sør, og Ljungan, Ljusnan og Dalälven med utspring i Jämtland og Härjedalen. Største innsjøer er fra nord Torneträsk, Stora Lulevatten, Hornavan-Storavan, Storuman, Storsjön og Siljan. I øst, mot Bottenviken, er et lavlandsbelte som omfatter hele kystbremmen og dalene i Norrbotten, 100–150 kilometer inn i landet. Lengst nordøst er det skogkledd sletteland (Lappland) som strekker seg videre østover inn i Finland, Norge og Russland.

Det mellomsvenske lavlandet

Det mellomsvenske lavlandet er hovedsakelig et grunnfjellsområde, ofte med lave leirområder i sprekkesoner mellom høyere åspartier. Landet er for det meste under 100 meter over havet; høyest er Billingen ved Skövde vest for Vättern (299 meter over havet). Mellom-Sverige har noen av Europas største innsjøer; Vänern i Klarälven-Göta älvs vassdrag; Vättern med avløp til Østersjøen og Hjälmaren (478 km²), som har avløp til Mälaren. Mälaren er knyttet til Østersjøen gjennom Stockholm-strømmene.

Det sørsvenske høylandet

Det sørsvenske høylandet, som omfatter Småland og nærliggende områder, er et skogkledd grunnfjellsplatå med morenemark, flere grunne innsjøer (Åsnen, Bolmen med flere) og myrstrekninger 200–300 meter over havet. Høyeste punkt er Tomtabacken i Jönköpings län (377 meter over havet). En rekke mindre elver renner mot Kattegat og Østersjøen.

Skåne

Skåne er geologisk og landskapsmessig nært knyttet til Danmark, med lag av fruktbar leirjord over kalkstein og skifer. Landskapet er i hovedsak flatt; enkelte steder stikker imidlertid grunnfjell opp, som i Hallandsåsen nord for Ängelholm med Skånes høyeste punkt Söderåsen, 212 meter over havet.

De største øyene er Gotland (2994 km²) og Öland (1347 km²) i Østersjøen. Öland er skilt fra fastlandet ved Kalmarsund. Gotland ligger cirka 90 kilometer ut fra Sveriges østersjøkyst. Begge øyene er lave med et kalkholdig og fruktbart jordsmonn.

Innsjøer og elver

Sveriges største innsjøer

Sveriges to store innsjøer Vänern og Vättern er blant Europas største innsjøer; Vänern er Vest-Europas største med et areal på 5648 km2. Til sammenlikning er Mjøsa 369 km2.

Areal (km2) Største dyp (m)
Vänern 5648 106
Vättern 1 912 128
Mälaren 1140 66
Hjälmaren 478 25
Storsjön 464 74
Torneträsk 330 168
Siljan 290 134

Sveriges lengste elver

Lengde (km) Middelvannføring (m3/s)
Göta älv-Vänern-Klarälven 720 575
Dalälven 520 379
Torneälven 510 370
Luleälven 450 515
Ångermanälven 450 490
Umeälven 450 430
Kalixälven 450 290
Ljusnan 430 230
Indalsälven 420 460
Skellefteälven 410 157

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg