Jämtland, norsk Jemtland, landskap i Sverige, Norrland, fra norskegrensen (Trøndelag) og sørøstover omkring Storsjön og Indalsälven med bielver; 34 009 km2 med 112 702 innb. (2012). Sveriges nest største landskap i areal. Det meste av landskapet inngår i Jämtlands län, omfatter også mindre deler av Västernorrlands län og Västerbottens län.

Geologisk faller Jämtland i tre deler: i øst et grunnfjellsplatå med lave åser, i midten et lavere område omkring Storsjön med kambrosilurisk skifer og kalkstein, og i vest fjellsonen med gneis, kvartsitt og sandstein. De høyeste fjellene er Helagsfjället, 1796 moh., og Sylan på grensen mot Tydal (Lillesylen 1704 moh.). Løsavsetningene er mest morene. Bare den nedre del av Indalsälvens dal har ligget under havet etter istiden, her finnes moer og leirterrasser opptil 230 moh. Myr og sumpmark dekker store arealer.

For det meste typisk innlandsklima. De vestligste områdene har mer nedbør enn ellers i Norrland. Middeltemperatur i Östersund er i januar −8 °C, i juli 15 °C, årsnedbøren 530 mm. Barskoggrensen ligger på 700–750 moh., men fjellbjørkeskogen når opp til 950 moh.

Bosetningen er tettest i området omkring Storsjön og i de nedre dalene. Ved Storsjön ligger også Jämtlands enseste by Östersund. Storsjöbygdene er gamle kulturbygder som alltid har hatt livlig forbindelse med Trøndelag. I fjellstrøkene bor en del samer, hvorav enkelte driver med tamrein.

Jordbruket har hovedvekten på husdyrhold. Storfeet dominerer, men saue- og geiteholdet har betydning i fjellbygdene. Stor potetdyrking. Brukene er små, og skogbruket er en viktig støttenæring. Skogen dekker 55 % av landarealet. Jämtland har betydelige mengder vannkraft, vesentlig i Indalsälven. Ved kraftutbyggingen er det foretatt omfattende reguleringer av sjøene. Industrien er hovedsakelig lokalisert til stasjonsbyer og i første rekke til Östersund med bl.a. næringsmiddelindustri (meieri, slakteri m.m.), verkstedindustri og ellers mange større sagbruk, trevarefabrikker og annen treforedlingsindustri. I Östersund finnes en del kunnskapsintensiv industri, universitet (del av Mittuniversitetet) og en del militær virksomhet. Turisttrafikken har stor økonomisk betydning.

Jernbanenettet er godt utbygd med mellomriksbanen til Trondheim og innlandsbanan som går gjennom landskapet i retning nord–sør. Viktigste bilvei er mellomriksveien E14 Sundsvall–Stjørdal.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.