Gotland

Fra Gotland.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Gotland, øy i Sverige, i Østersjøen 100 km fra fastlandet. Gotland er eget landskap og län, og utgjør samtidig én kommune, Gotlands kommune. De mindre øyene Fårö, Gotska Sandön, Stora og Lilla Karlsö hører administrativt til Gotland. Totalt utgjør øygruppa 3140 km2, hvorav selve Gotland er på 3001 km2. Gotland har 61 000 innbyggere (2021). Administrasjonssenter er Visby.

Natur

Mange steder på kysten har bølgeerosjonen etterlatt rauker av kalkfjell.

Veksling mellom løs mergelskifer og mer bestandig kalkfjell gir strandformer som ikke finnes på det svenske fastlandet.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Hovedøya er 125 km lang i retning nord–sør med en største bredde på 52 km. Øya, som er Østersjøens største, er ganske flat og lav; høyeste punkt er 83 moh. Berggrunnen består av kalkstein, mergelskifer og sandstein fra silurtiden («gotlandium»). Særlig kalken er rik på fossiler. Lagene heller svakt mot sørøst, og overflaten skråner samme vei. Østkysten er derfor lav med mange viker, mens platået på den nordlige delen av vestkysten stuper ned i en 40–50 meter høy klint mot stranden. Sjøen har på visse steder utskåret kalksteinen til merkelige former, rauker, som står som staur opp av havet. Istidens morenedekke er i stor utstrekning blitt vasket bort, idet hele Gotland lå under havets overflate etter at isen var smeltet vekk.

Klima

Gotland har et maritimt klima med mild høst og vinter. I Visby er middeltemperaturen for hele året 7 °C, for februar −1,5 °C, for juli 17 °C. Nedbørmengden er ca. 500 mm årlig.

Plante- og dyreliv

Tynt løsmassedekke over kalkfjellet og sparsom nedbør gir alvarmark. Alvaret finnes særlig på Fårö og nord på Gotland.

Det milde klimaet og den kalkholdige berggrunnen har skapt en rik og særpreget flora. Den omfatter flere arter som har sin hovedutbredelse lenger mot sør eller sørøst, og som i enkelte tilfeller ikke vokser i det øvrige Sverige.

To femdeler av Gotland er skogkledd, det viktigste skogstreet er furu. Furuskogen vokser for det meste på det grunne kalkfjellet, særlig i nord og nordvest. Løvskogen, som før dekket områder med dypere jordsmonn, er for det meste dyrket opp. Tidligere var også områder med løvenger, dvs. beite- og slåttemark med spredte busker og trær, vanlige, nå er det bare ca. 100 igjen. Mange av disse blir drevet på gammeldags vis, med slått, lauving osv. blant annet for å bevare den rike orkidéfloraen som finnes her.

Mest i sør, men også på Fårö er det alvarmark, kalkberg med et svært tynt jordsmonn og en steppelignende, treløs vegetasjon. Myrområdene, som det før var mange av, er for det meste drenert. De gjenværende områdene har en rik og egenartet flora med mange orkidéarter, men også arter som egentlig hører hjemme i nord og på fjellet, blant annet fjelltettegress og svarttopp.

Også dyrelivet kan oppvise interessante trekk. Spesielt fuglelivet er rikt, med mange sørlige og østlige arter. På Stora og Lilla Karlsø lever sjøfuglkolonier med måker og alkefugler.

Næringsliv

Gotlands naturperler og badestrender og Visby med dens mange historiske minnesmerker tiltrekker seg hvert år ca. 800 000 besøkende.

Jordbruket spiller en større rolle enn i noe annet svensk län, og cirka åtte prosent av yrkesbefolkningen er sysselsatt innen jord- og skogbruk. Det dyrkes særlig hvete og bygg, dessuten sukkerbeter og oljevekster. Grønnsaker dyrkes for konservering. Husdyrbruket er viktig, med stort sauehold, framfor alt av den lokale rasen gotlandsfår.

Industrien omfatter særlig næringsmiddelindustri, brytning av kalkstein, sementproduksjon og produksjon av elektroteknisk utstyr; videre finnes tre- og metallindustri. Gotlands særegne natur og mange historiske minnesmerker tiltrekker seg mange turister, hovedsakelig svensker.

Kultur

Garde kirke, ca. 45 km sør for Visby, er en middelalderkirke i kalkstein, oppført ved midten av 1100-tallet. Koret i gotisk stil er tilføyd om lag 200 år seinere. I tårnbuen er det kalkmalerier fra ca. 1200 som viser påvirkning fra Bysants. Døpefonten fra 1100-tallet tilskrives billedhuggeren Byzantios (bysantineren).

Språk

Gotlandsk (gotländska, gutniska) har bevart mange gamle språkmerker. Det går tilbake til forngutniska som ifølge språkforskeren Elias Wessén snarere var et eget språk enn en variant av svensk.

I motsetning til svensk og dansk, men i overensstemmelse med vestnordisk, er de gamle diftongene bevart i gotlandsk: bain, ben, auga, öga, droyma, drömma. Lange vokaler er diftongert, f.eks. sväin, svin, äut, ut; lang a er beholdt i for eksempel skal, skål, likeledes er g, k, sk og stj bevart, også foran fremre vokaler.

Historie

Gotland har fra de eldste tider spilt en viktig rolle som handels- og kulturmidtpunkt i Østersjøen, og har hatt vidtrekkende forbindelser. Av de ca. 7000 romerske sølvmynter (denarer) fra de første århundrer etter vår tidsregning som kjennes fra Norden, er ikke mindre enn 5000 funnet på Gotland. På 800-tallet nevnes Gotland som skattland under Sverige. Øyas eldgamle handelsvirksomhet fikk tidlig sitt hovedsete i Visby. Valdemar Atterdag overfalt Visby 1361, og byen måtte betale en veldig skatt til seierherren. Under Margrete ble Gotland lagt under Danmark; Erik av Pommern trakk seg i 1437 tilbake til Gotland, hvor han hadde bygd slottsborgen Visborg. Formelt avstått ble Gotland først ved freden i Stettin 1570. Ved freden i Brömsebro (1645) kom Gotland tilbake til Sverige.

Kart

Lantmäteriet.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg