Ångermanälven, elv i Norrland, Sverige, med utspring i Norge; 450 km, nedslagsfelt 31 865 km2, middelvannføring 485 m3/s. Fra kildene renner den videre gjennom Lappland, Jämtland og Ångermanland og munner ut i Bottenhavet nord for Härnösand. Elva er seilbar til Sollefteå. Ångermanälven har stor vannkraftproduksjon ved i alt 39 kraftstasjoner, men er samtidig en viktig lakseelv.