Fiholm er et gods i Södermanland i Sverige, på sørsiden av Mälaren mellom Strängnäs og Eskilstuna. Godset er kjent siden begynnelsen av 1300-tallet, og ble av dronning Margrete på begynnelsen av 1400-tallet overdratt til Eskilstuna kloster. Ved reformasjonen ble det på nytt krongods, og tilhørte 1562–1711 slekten Oxenstierna, senere fideikommiss i slekten Beck-Friis 1784–1907, da godset ble solgt og oppdelt. Godset omfatter i dag 6400 dekar, hvorav 3700 dekar er dyrket mark.