Varme- og stofflære

Termodynamikk, også kalt varmelære, er en grunnleggende teori om sammenhengen mellom energi, varme og arbeid.Klassisk termodynamikk bygger på to hovedsetninger. De kan ikke bevises, men har heller ikke blitt motbevist på 160 år.Statistisk termodynamikk bygger på forestillingen om at alle stoffer består av atomer og molekyler.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Pedersen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 359 artikler: