Termodynamikk er den delen av fysikk og kjemi som undersøker hvordan varme og arbeid henger sammen. Termodynamikk har en rekke anvendelser. For eksempel beskriver termodynamikk hvordan dieselmotoren omdanner forbrenningsvarme til arbeid slik at en bil eller et skip drives fremover. Termodynamikk kan også brukes til å beskrive og modellere hvordan et kjøleskap eller en varmepumpe fungerer. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel