Varme- og stofflære

Termodynamikk er den delen av fysikken som tar for seg sammenhengene mellom energi, varme og arbeid.Klassisk termodynamikk bygger på to hovedsetninger. Disse kan ikke bevises, men har heller ikke blitt motbevist på 160 år.Statistisk termodynamikk bygger på forestillingen om at alle stoffer består av atomer og molekyler.. Hele artikkelen

Ny artikkel