Kompressibilitet, sammentrykkbarhet. Brukes for å angi hvor lett en gass eller væske lar seg trykke sammen, komprimere. Kompressibilitet vil si forholdet mellom volumminskingen per volumenhet og den tilsvarende trykkøkning. Kompresjonsmodul brukes som betegnelse på den inverse størrelsen.