Volumeter, volumenometer, apparat til å bestemme volumet av pulvermengder. Målingen beror på anvendelse av Boyle-Mariottes lov. I en luftmengde avsperret over kvikksølv, måles trykket ved to (el. flere) kjente volum. Deretter bringes pulveret inn og målingene gjentas. Da luftvolumet nå er forminsket med volumet av pulveret, får man andre tallverdier, og herav kan det søkte volumet beregnes.