Molekylarteori er en teori som bygger på at den minste byggestein i alt stoff er molekyler. Lover man kjenner fra teoretisk kjemi lar seg ikke beskrive ved klassisk molekylarteori.