Magnetisk termometer, termometer som brukes til å måle meget lave temperaturer, i området 1 mK til 1 K. Funksjonsmåten er basert på Curies lov: Den magnetiske susceptibiliteten til paramagnetiske dipolmomenter er omvendt proporsjonal med den absolutte temperaturen.