Termograf er et apparat som registrerer og visualiserer endringer i temperaturen, for eksempel ved å tegne temperaturen over tid som kurve på et papir.