Kryoteknikk, teknikk for å frembringe, opprettholde og kontrollere lave temperaturer. Kondensasjon og fordampning av permanente gasser inngår som et viktig ledd i kryotekniske prosesser. Pga. dette begrenses som regel temperaturområdet oppad til den kritiske temperatur for oksygen, –118,4 °C. Se kryogenikk og kryonisering.