Krystallisasjonsvarme, den varmemengde per vektenhet av et materiale som opptas eller avgis når det krystalliserer. Varmetoningen skyldes at molekylene har en annen indre energi når de er bundet i en krystallstruktur enn når de er fri.