Middelfrivei, tidligere kalt midlere fri veilengde, gjennomsnittsverdien av den veilengden som en partikkel tilbakelegger mellom to påfølgende kollisjoner; særlig brukt i gass- og plasmafysikk og i vakuumteknikk. Den øker proporsjonalt med densiteten av gassen. For luftmolekyler ved atmosfæretrykk (105 Pa) er middelfriveien av størrelsen 0,1 μm. I høyvakuumsystemer med trykk under 10–2 Pa er den over 1 m. I 200 km høyde er den ca. 1 km, og i det ytre rom av størrelsesorden 1012 m.